Publications - simple search

busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
Original work published as abstract

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Abstract extended

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Review
Według Rozporządzenia MNiSW - 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami
Scientific edition Scientific edition of source texts
Według Rozporządzenia MNiSW - 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami
Scientific edition of source texts
Monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego: a) przez Narodowe Centrum Nauki, b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu. Według Rozporządzenia MNiSW - 100% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami
Editorial

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Errata

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Translation other
Wartość punktowa wynosi 0
Letter to journal editors

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Editorial note

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Separately published map Chapter as encyclopedic definition Translation of book Translation of book from Polish
Według Rozporządzenia MNiSW - 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami
Translation of book to Polish
Według Rozporządzenia MNiSW - 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami
Translation of publication
busy.gif
Didactic article/chapter Electronic article/chapter Didactic book Electronic book Didactic material
busy.gif
Type of not published material
Toggle
Report document types


(9587)

Filter affiliation tree
busy.gif
Note: search results limited to the selected disciplines
Create an Alert
Confirmation
Are you sure?