Rozprawy doktorskie


busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
busy.gif
[2019/33/B/HS6/01920] Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Wizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzji.. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Tomasz Zaleśkiewicz, , data rozpoczęcia 04-05-2020, data zakończenia 31-03-2023, w trakcie realizacji
Filia we Wrocławiu Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
Różnice w spoczynkowej aktywności mózgu jako potencjalny biomarker zachowań samobójczych w schizofrenii.. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Bartosz Bohaterewicz, , data rozpoczęcia 01-10-2019, data zakończenia 30-09-2020, w trakcie realizacji
Wydział Psychologii w Warszawie Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
[2018/31/G/HS6/01382] System Celów Tożsamościowych: Ja Dążeniowe w Interakcji i Kontekście. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Katarzyna Byrka, , data rozpoczęcia 01-04-2020, data zakończenia 31-03-2023, w trakcie realizacji
Filia we Wrocławiu Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
[2018/30/E/HS6/00465] Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Katarzyna Byrka, , data rozpoczęcia 01-08-2019, data zakończenia 31-07-2024, w trakcie realizacji
Filia we Wrocławiu Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
[2018/02/X/HS6/02164] Wykorzystywanie paradygmatu konformizmu normatywnego w domenie sądów moralnych. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Konrad Bocian, , data rozpoczęcia 02-03-2019, data zakończenia 01-03-2020, zakończony zrealizowany
Wydzial Psychologii w Sopocie Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
[2018/29/B/HS6/00543] Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama.. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Dariusz Doliński, , data rozpoczęcia 01-03-2019, data zakończenia 28-02-2022, w trakcie realizacji
Filia we Wrocławiu Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
[2018/29/B/HS6/00658] Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnego. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Konrad Bocian, , data rozpoczęcia 10-01-2019, data zakończenia 09-01-2022, w trakcie realizacji
Wydzial Psychologii w Sopocie Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
[2018/31/D/HS6/03329] Różnice indywidualne w potrzebie sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę. Kierownik projektu w Uniwersytet SWPS: Katarzyna Cantarero, , data rozpoczęcia 02-09-2019, data zakończenia 01-09-2022, w trakcie realizacji
Filia we Wrocławiu Projekty finansowane przez NCN [Projects financed by NSC]
busy.gif
busy.gif

(1)

Filtruj drzewo jednostek
busy.gif
Uwaga: wyszukiwanie jest ograniczone tylko do zaznaczonych dyscyplin
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?