Sformalizowane standardy etyczne w pespektywie teoretycznej

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  This paper examines the problem of formal ethics standards in the context of three perspectives, which are well-known in organizational science: institutionalism, stakeholder theory and contractualism. The main objective of the article is to present heuristic and explanatory potentials of the mentioned perspectives in regard to the formal ethics standards issues. Additionally the constraints of those perspectives are shortly presented. A central tenet of the institutional perspective is that organizations sharing the same environment will employ similar structures and thus become "isomorphic" with each other. Proponents of this perspective identify “ceremonial adoption” of corporate codes of ethics as organizations try to achieve legitimacy in their environment and increase their chances of survival and success. Advocates of stakeholder theory place emphasis on communication and integration functions of formal ethics standards in the organization-stakeholders relations. Similarly, in contractual perspective the regulative potential of formal ethics standards for stakeholder dialogue and engagement is emphasized. In conclusions of the article the advantages of interdisciplinary approach to formal ethics standards are stressed.
Autor Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiWspółczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, ISSN 1643-5494, (B 9 pkt)
Rok wydania2009
Tom3/2009
Paginacja58-69
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim W artykule podjęty został problem sformalizowanych standardów etycznych (SSE) w kontekście trzech popularnych w teorii organizacji perspektyw: instytucjonalizmu, teorii interesariuszy i kontraktualizmu. Celem jest prezentacja herystycznych i eksplanacyjnych możliwości tych perspektyw w odniesieniu do problematyki SSE.
Plik
WZ-3-2009.jpg z dnia 14-09-2015
729.17 KB
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=75
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=75
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?