Kodeks etyczny przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania - perspektywa strategiczna

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

Corporate Codes of Ethics as a Instrument of Management: a Strategic Perspective   This paper investigate the strategic objectives that stand behind implementation of corporate codes of ethics. Referring to propositions of institutional and stakeholder theories, the different strategies of implementing of codes are presented: “ceremonial” adoption, active managing of stakeholder relations, marketing-oriented strategy and control-oriented strategy. Each of the strategy results in different consequences as an improvement of corporate social responsibility is concerned. In this article we try to answer the question about relations between strategic objectives, to which the code of ethics adaptation is subordinated, and the pro-ethical improvement in corporate culture of the firm.
Author Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 7 pkt)
Issue year2009
Vol10 (837) 2009
Pages13-15
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Tematem artykułu są strategiczne cele, które stoją za wdrażaniem w przedsiębiorstwach kodeksów etycznych. W nawiązaniu do twierdzeń teorii instytucjonalnej i teorii interesariuszy omówione zostały różne strategie wprowadzania kodeksów etycznych: „ceremonialna” adaptacja, aktywne porządkowanie relacji z interesariuszami, strategia marketingowa i strategia wykorzystania kodeksów jako narzędzia kontroli. Każda ze strategii niesie inne konsekwencje dla poprawy poziomu etyczności przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest związek pomiędzy strategicznymi celami, którym podporządkowana jest adaptacja kodeksu etycznego a szansą proetycznej przebudowy kultury organizacyjnej firmy.
File
PO-10-2009.pdf of 14-09-2015
1,000.61 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=200
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=200
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?