Standardy moralnego uczenia się organizacji w relacjach menedżerów

Jerzy Szczupaczyński

Abstract

  This article deals with the subject of creating new ethical knowledge in companies. The analysis was based on a set of interviews with managers, who were asked to describe the process of resolving tough ethical dilemmas. The frequency analysis of the stories shows a significant asymmetry between individual and organizational level of learning, indicating organizational learning to be almost nonexistent. The individual level is, on the other hand, dominated by the “managerial” learning style, which is mainly aimed at dealing with emerging organizational problems. The impediments of moral learning processes undermines the dialogue model of improving the ethical level of management in Polish companies. The research indicates that the obstacles of ethical learning in companies lie mainly in the policy of their boards.
Author Jerzy Szczupaczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Szczupaczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 7 pkt)
Issue year2009
Vol3 (830)
Pages12-15
Publication size in sheets0
Abstract in Polish  Tematem artykułu jest tworzenie nowej wiedzy etycznej w przedsiębiorstwach. Analiza oparta została na zbiorze wywiadów z menedżerami, którzy opisują proces rozwiązywania trudnych dylematów etycznych. Analiza frekwencyjna wypowiedzi dowodzi znaczącej asymetrii pomiędzy indywidualnym i organizacyjnym poziomem uczenia się; uczenie się na poziomie organizacyjnym prawie nie istnieje. W wymiarze indywidualnym dominuje uczenie się „menedżerskie”, zorientowane na rozwiązywanie pojawiających się problemów organizacyjnych. Blokada procesów moralnego uczenia się stawia w wątpliwość dialogowe modele proprawy etycznego poziomu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. Z badań wynika, że przeszkody etycznego uczenia się przedsiębiorstw tkwią przede wszystkim w polityce ich zarządów.
File
PO-3-2009.pdf of 14-09-2015
1.71 MB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=201
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=201
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?