Czy układ zawsze jest patologią?

Andrzej Rychard

Abstract

n/a
Autor Andrzej Rychard (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Andrzej Rychard
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiEUROPA. TYGODNIK IDEI,, (0 pkt)
Rok wydania2006
Paginacja13-ta
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=546
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=546
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?