Opisz kształt o przedmiotach scenicznych Jerzego Grzegorzewskiego

Zbigniew Taranienko

Abstract

n/a
Autor Zbigniew Taranienko (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Zbigniew Taranienko
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiTEATR, (0 pkt)
Rok wydania2008
Tom2008/10
Paginacja55-57
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Plik
Opisz-pismo-img155.jpg z dnia 14-09-2015
1.42 MB
Opisz-img156.jpg z dnia 14-09-2015
1.21 MB
Opisz-pismo-img155.jpg z dnia 14-09-2015
1.42 MB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=726
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=726
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?