Ruchy etnoregionalistyczne w Europie: przekształcone czy dysfunkcjonalne wyobrażenie europejskiej przyszłości?

Wawrzyniec Konarski

Abstract

n/a
Autor Wawrzyniec Konarski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Wawrzyniec Konarski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiKONTEKSTY, (0 pkt)
Rok wydania2009
Tom286
Paginacja72-76
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=950
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=950
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?