Optymizm a prawidłowości percepcyjne przy ważeniu prawdopodobieństwa

Joanna Sokołowska

Abstract

OPTIMISM/PESIMISM AND THE PROBABILITY WEIGHTING FUNCTION
Autor Joanna Sokołowska (Wydział Psychologii)
Joanna Sokołowska
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPrakseologia, ISSN 0079-4872, (B 13 pkt)
Rok wydania2006
Tom140
Paginacja65-88
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Klasyfikacja ASJC1211 Philosophy; 1400 General Business, Management and Accounting
Streszczenie w języku polskimCelem dwóch prezentowanych eksperymentów jest odpowiedź na pytanie czy prawidłowości psychofizyczne włączone w funkcję ważonego prawdopodobieństwa (Kahneman i Tversky, 1979) i konfiguralne wagi decyzyjne przyjmowane w modelu skumulowanej perspektywy (CPT – Tversky i Kahneman, 1992) pozwalają wyjaśnić przecenianie prawdopodobieństwa wyników pozytywnych i niedocenianie prawdopodobieństwa wyników negatywnych. Zjawisko to zaobserwowano po raz pierwszy w latach 50-tych (tzw. efekt Marks i Irwina) i w literaturze jest obecnie określane jako nierealistyczny optymizm.W pierwszym eksperymencie analizowano zgodność ocen prawdopodobieństwa uzyskania najlepszego i najgorszego wyniku w konkursie z wagami decyzyjnymi tych zdarzeń, obliczonymi zgodnie z modelem CPT. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że (1) oceny prawdopodobieństwa uzyskania najlepszgo wyniku były zgodne z wagami konfiguralnymi w modelu CPT, (2) takiej zgodności nie zaobserwowano dla najgorszych wyników, (3) badni zaniżali prawdopodobieństwo uzyskania najgorszego wyniku, co może wskazywać na optymizm przewidywań.Powyższy wynik nie może być jednak generalizowany ze względu na specyfikę analizowanej sytuacji, w szczególności ze względu na to, że wynik najlepszy był wynikiem rzadkim, a najgorszy – wynikiem częstym. Wobec tego w kolejnym eksperymencie sprawdzano czy rzeczywiście występuje niedocenianie prawdopodobieństwa wyników negatywnych, jeśli prawdopodobieństwa wypłat pozytywnych i negatywnych są takie same. Uzyskane wyniki są zgodne z tą hipotezą i pozwalają też sądzić, że optymizm jako cecha indywidualna może przejawiać się w niedocenianiu prawdopodobieństwa złych wyników. Słowa kluczowe: optymizm przewidywań, funkcja ważonego prawdopodobieństwa, konfiguralne wagi decyzyjne, dyspozycyjny optimism
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0
Liczba cytowań*1 (2021-04-07)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1350
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1350
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?