Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych

Wojciech Cwalina , Paweł Koniak

Abstract

Two experiments investigated effects of political messages’ ambiguity on the formation of electoral preferences. The first was focused on a situation wherein positive, negative and semantic ambiguity appeal strategies were used in a presented message. Results partially confirmed hypotheses and indicated that an ambiguous message isn’t very effective in the formation of desired electoral preferences. In the second experiment, messages consistent or inconsistent with Ss’ views and messages with ambiguous argumentation were analyzed. Results suggest that a strategy of ambiguity applied by politicians may be beneficial if the point is to avoid recipients’ objections. But the consequences of ambiguity for assessments of politicians’ credibility and voter intentions are negative. Furthermore, cause and effect processes leading to the formation of electoral support and connected with processing of information from political messages and from images are clearly different when a message is unambiguous and when a message is ambiguous.
Author Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina,,
- Wydział Psychologii
, Paweł Koniak (Wydział Psychologii)
Paweł Koniak,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2007
Vol1
No01(03)
Pages221-239
Keywords in Polishefekt negatywności, głosowanie problemowe, intencja wyborcza, negatywna kampania polityczna, poznanie społeczne, wieloznaczność przekazu, wizerunek polityka
Keywords in Englishissue voting, message ambiguity, negative political campaign, negativity effect, politician image, social cognition, voting intention
Abstract in PolishAutorzy podejmują zagadnienie wpływu wieloznacznych komunikatów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych. Przeprowadzono dwa eksperymenty. W pierwszym z nich skoncentrowano się na sytuacji, w której prezentowany przekaz wykorzystuje strategie apelowania: pozytywną, negatywną oraz wieloznaczności semantycznej. Uzyskane wyniki częściowo potwierdziły przewidywania, wskazując, że komunikat wieloznaczny jest mało skuteczny w kształtowaniu pożądanych decyzji wyborczych. W eksperymencie drugim analizie poddano komunikat, który sformułowano jako zgodny lub niezgodny z poglądami badanych bądź wieloznaczny argumentacyjnie. Wyniki sugerują, że stosowana przez polityków strategia wieloznaczności może być korzystna, jeżeli chodzi o unikanie wzbudzania sprzeciwu odbiorców, ale ma negatywne konsekwencje dla oceny ich wiarygodności i chęci ich poparcia. Ponadto procesy przyczynowo-skutkowe prowadzące do kształtowania poparcia wyborczego, związane z przetwarzaniem informacji dostarczanych przez przekaz polityczny oraz informacji o jego nadawcy (wizerunek), są wyraźnie odmienne w sytuacji, gdy komunikat jest jednoznaczny oraz gdy jest on wieloznaczny.
Languagepl polski
File
Cwalina-Koniak-wieloznacznosc.pdf of 14-09-2015
480.58 KB
Cwalina-Koniak-wieloznacznosc.pdf of 14-09-2015
480.58 KB
Score (nominal)9
Citation count*8 (2019-07-02)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1361
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1361
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1362
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1362
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?