Modelowanie konkurencji między językami

Wojciech Borkowski , Andrzej Nowak , Peter W. Culicover

Abstract

MODELLING LANGUAGE COMPETITION – Summary Competition between languages has recently been in the centre of attention of computational and analytical research which has mainly concentrated on developing models that can reproduce empirically observed distribution of language sizes, which is very close to log-normal. Shultze and Staufer (2006) presented the best-known attempts of sociophisicist. While some of them are very interesting, they tend to ignore recent findings in the field of linguistics and social theory. Simulation model we present here is based on well-known and commonly accepted theory of social influence (Nowak at all, 1990). We also drew on model described by Culicover, Nowak and Borkowski (1999) that was originally designed to explain language change but seems very suitable for modeling language competition. Social influence can be responsible for many important linguistic phenomena, such as the different ways of creating verb clusters in west Germanic dialects or the similiarity of grammar features of disparate languages. In this paper we demonstrate that, if we introduce the big spatial differences in the strenght of different factors (social agents- local communities) which most probably have Pareto-like distribution and when we model a vast area (square lattice of 500 by 500 agents – local communities) the model can describe qualitative reproduction of empirically known distribution of languages.
Author Wojciech Borkowski (Wydział Psychologii)
Wojciech Borkowski,,
- Wydział Psychologii
, Andrzej Nowak (Wydział Psychologii)
Andrzej Nowak,,
- Wydział Psychologii
, Peter W. Culicover
Peter W. Culicover,,
-
Journal seriesTeksty z ulicy, ISSN 2081-3961, (B 5 pkt)
Issue year2007
No11
Pages8-27
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishZgodnie z wytycznymi do 2008 r., 50% na SWPS ​MODELOWANIE KONKURENCJI MĘDZY JĘZYKAMI – Streszczenie Konkurencja pomiędzy językami stała się ostatnio przedmiotem licznych prac teoretycznych – zarówno symulacyjnych, jak i analitycznych. Większość z nich koncentruje się na stworzeniu modeli, które mogłyby odtworzyć rzeczywisty rozkład wielkości języków, o którym wiadomo, że jest bardzo zbliżony do tzw. rozkładu log-normalnego. Shultze & Staufer (2006) przedstawili najbardziej udane modele socjofizyków, ale przytaczając ten dorobek zwracamy uwagę, że większość z nich opiera się na założeniach słabo związanych z aktualną wiedzą lingwistyczną czy teorią procesów społecznych. Przedstawiamy natomiast nasz własny model symulacyjny, oparty o powszechnie przyjęty w psychologii model wpływu społecznego (Nowak at all 1990) oraz o model pierwotnie stworzony w celu wyjaśnienia czysto lingwistycznego zagadnienia zmian języka (Culicover, Nowak, Borkowski 1999, 2003), który okazał się całkiem odpowiedni także do zaatakowania zagadnienia konkurencji języków. W poprzednich pracach pokazano, że to wpływ społeczny może być odpowiedzialny za takie zjawiska językowe, jak np. różne sposoby tworzenia grup czasownikowych w różnych dialektach zachodnio-germańskich czy powstawanie korelacji między merytorycznie niezwiązanymi cechami gramatyk różnych języków. W tym artykule pokazujemy ponadto, że jeśli wprowadzimy duże zróżnicowanie sił agentów, które w rzeczywistości ma najprawdopodobniej tzw. rozkład Pareto, i użyjemy dosyć dużych obszarów symulacji (kwadratowa macierz 500 na 500 agentów – lokalnych społeczności), to także ten model może jakościowo odtwarzać empiryczny log-normalny rozkład języków.
URL http://www.memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm11_1.pdf
Languagepl polski
File
Zeszyt11.jpg of 14-09-2015
21.43 KB
Zeszyt11.jpg of 14-09-2015
21.43 KB
Borkowski-etc11.pdf of 14-09-2015
1.13 MB
Zeszyt11spis.jpg of 14-09-2015
1.26 MB
Zeszyt11strona7.jpg of 14-09-2015
635.4 KB
Zeszyt11autorstwo50proc.jpg of 14-09-2015
661.58 KB
Score (nominal)1
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1421
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1421
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?