Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach społecznych

Izabela Krejtz , Krzysztof Krejtz , Maksymilian Bielecki

Abstract

Psychophysiological experimental methods are getting more and more popular in all fields of psychology. They find applications especially in projects concerning information acquisition and processing in social cognition. The article presents a contemporary understanding of visual attention processes and well established behavioral methods of investigating research problems concerning them, as well as presents the potential of psychophysiological methods in this field. The paper focuses on eye gaze acquisition methods as most appropriate for visual attention research. Basing on the newest literature, the authors present advantages and limitations of those methods. We also propose a new method that allows for reconstruction of dynamical patterns of visual attention with a combination of behavioral and psychophysiological measures.
Autor Izabela Krejtz
Izabela Krejtz
-
, Krzysztof Krejtz (Wydział Psychologii)
Krzysztof Krejtz
- Wydział Psychologii
, Maksymilian Bielecki (Wydział Psychologii)
Maksymilian Bielecki
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Rok wydania2008
Tom3
Nr1(6)
Paginacja73-86
Słowa kluczowe w języku polskimmetodologia badań społecznych, okulografia, procesy uwagi wzrokowej
Słowa kluczowe w języku angielskimeye tracking, social psychology methodology, visual attention
Streszczenie w języku polskimMetody psychofizjologiczne zyskują coraz większą popularność we wszystkich dziedzinach psychologii jako wartościowe uzupełnienie tradycyjnych metod badania procesów przetwarzania informacji. W artykule zaprezentowano współczesne rozumienie procesów uwagi wzrokowej i dominujące sposoby jej badania – zarówno klasyczne behawioralne, jak i psychofizjologiczne. Autorzy koncentrują się na metodach pomiaru ruchu oka, podkreślając ich znaczenie w rozumieniu dynamiki procesów uwagi w psychologii społecznego poznania. Na podstawie przeglądu wybranych najnowszych badań ukazują przydatność tych metod w rozwiązywaniu problemów rozważanych przez psychologię społeczną. W artykule zaproponowano również metodę wykorzystującą zarówno wskaźniki behawioralne, jak i okulografię w celu uchwycenia dynamiki mechanizmów i procesów moderujących selektywną uwagę wzrokową.
Językpl polski
Plik
Krejtz-Krejtz-Bielecki.pdf z dnia 14-09-2015
286.08 KB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*6 (2021-04-09)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1456
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1456
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7674
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7674
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?