Tożsamość, współzależność i zagrożenie a skłonność do stereotypizacji

Joanna Roszak , Anna Kwiatkowska

Abstract

The study’s aim was to check if and to what extent factors known to influence stereotyping—type of identity, interdependence and anxiety based on partner’s high status—interact. Literature on the subject suggests that activation of social identity makes us more likely to use an outgroup’s stereotype to describe its members, while personal identity activation should diminish this tendency. Also, interdependence should sensitize us to non-stereotypical information. Anxiety, on the other hand, should raise our stereotyping tendencies. In the study were activated personal versus social identity. Also, conditions of interdependence versus no-interdependence and anxiety versus no-anxiety were created. Stereotyping was measured by obtaining participants’ reaction times while ascribing stereotypical attributes to an outgroup representative. It turned out that interdependence’s influence on stereotyping diminishes in social identity condition. Interdependence, however, heightens stereotyping in personal identity and anxiety condition.
Autor Joanna Roszak (Wydział Psychologii)
Joanna Roszak
- Wydział Psychologii
, Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska
-
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Rok wydania2006
Tom44(4)
Paginacja57-70
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimCelem badania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu znane z literatury przedmiotu czynniki stereotypizacji – rodzaj tożsamości, współzależność społeczna i zagrożenie statusem partnera – będą wchodziły w interakcję. Wzbudzenie tożsamości społecznej sprawia zazwyczaj, że Obcych oceniamy stosując stereotyp ich grupy. Współzależność powinna uwrażliwiać na informacje niestereotypowe. Zagrożenie zaś zwykle zwiększa stereotypizację. W badaniu aktywizowano tożsamość osobistą vs społeczną, manipulowano współzależnością (jest vs brak) i zagrożeniem (jest vs brak). Stereotypizację mierzono za pomocą czasów odpowiedzi przy ocenie reprezentanta Obcych z wykorzystaniem atrybutów stereotypowych. Okazało się, że współzależność przestaje wpływać na stereotypizację, gdy wzbudzona jest kategoria „my” Polacy, zaś nasila ją w przypadku zaktywizowania kategorii „Ja” przy zagrożeniu wysokim statusem przedstawiciela Obcych. U osób ze wzbudzoną tożsamością osobistą w warunku współzależności i zagrożenia statusem stereotypizacja była największa.
Językpl polski
Plik
Roszak-Studia-Psychologiczne-44-4-2006.jpg z dnia 14-09-2015
2.92 MB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1537
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1537
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?