Szkoła, media, kapitał społeczny. Jak korzystanie z mediów różnicuje kapitał społeczny różnych środowisk szkolnych

Kamil Henne , Krystyna Skarżyńska

Abstract

SCHOOL ENVIRONMENT, MEDIA USE AND SOCIAL CAPITAL Social capital defined as network of formal and informal interpersonal relationships, was measured by social support, trust to other people, civic engagement and number of friends. There was examined if mentioned above components of social capital were related to the type of secondary education and media use (television and Internet). The sample was 69 secondary-school pupils and 55 vocational-school pupils. The results indicate that kind of school play significant role in the hours of television viewing and type of TV programs and also in the hours of Internet use and type of Internet activity. At the same time the ways of media use are related to social support and civic engagement. This findings show mediation role of media use between kind of school and social capital. Only interpersonal trust depends on kind of school instead of media use. Presented analysis confirm great role of media use in production of social capital (compare i.e.: Putnam, 1995; Shah, 1997; Uslaner, 1998). However trust to other people is effect of the individual experiences related to school environment and received social support according to Uslaner (1998) findings rather than Putnam’s (1995).
Author Kamil Henne (Wydział Psychologii)
Kamil Henne,,
- Wydział Psychologii
, Krystyna Skarżyńska (Wydział Psychologii)
Krystyna Skarżyńska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (B 12 pkt)
Issue year2007
Vol50, 1
Pages65-93
Publication size in sheets0
Abstract in PolishKapitał społeczny rozumiany jako sieć formalnych i nieformalnych związków między ludźmi, mierzono poczuciem wsparcia społecznego, deklarowaną liczbą przyjaciół, poziomem zaufania do ludzi oraz poziomem aktywności społecznej. Sprawdzano, czy i jak wyżej wymienione komponenty kapitału społecznego związane są z rodzajem środowiska szkolnego (liceum versus zasadnicza szkoła zawodowa) oraz ze sposobem korzystania z mediów (z telewizji i Internetu). Zbadano 69 uczniów liceum ogólnokształcącego i 55 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Przeprowadzone analizy wykazały, że rodzaj środowiska szkolnego istotnie różnicuje liczbę godzin spędzonych na oglądaniu telewizji oraz sposób jej oglądania (rodzaj programów) jak również liczbę godzin używania Internetu oraz sposób jego wykorzystania (rodzaj usług). Jednocześnie, te właśnie aspekty korzystania z mediów elektronicznych, w istotny sposób wiążą się z poczuciem wsparcia społecznego i aktywnością społeczną. W ten sposób korzystanie z mediów pośredniczy między rodzajem środowiska szkolnego a kapitałem społecznym uczniów. Jedynie zaufanie do ludzi jest bezpośrednio związane z typem szkoły (a nie z korzystaniem z mediów). Przedstawione analizy potwierdzają więc wagę mediów w kształtowaniu kapitału społecznego (por. Putnam, 1995; Shah, 1997; Uslaner, 1998). Zaufanie do ludzi wydaje się być jednak efektem osobistych doświadczeń, związanych ze środowiskiem szkolnym i doświadczanym wsparciem społecznym, co zgodne jest raczej z danymi Uslanera (1998) niż z tezami Putnama (1995).
Languagepl polski
File
przeglad-psych.pdf of 14-09-2015
411.02 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1553
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1553
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1554
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1554
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?