Skala Wpływu Padaczki Dziecięcej - polska adaptacja i wyniki wstępne walidacji kwestionariusza Impact of Pediatric Epilepsy Scale

K. A. Mathiak , Katarzyna Karzel , Tomasz Wolańczyk , Paweł Ostaszewski

Abstract

Padaczka jest częstą u dzieci chorobą przewlekłą, wywierającą znaczący wpływ na funkcjonowanie zarówno dzieci, jak i ich rodzin. Dla stworzenia skutecznego systemu leczenia, niezbędne jest monitorowanie psychospołecznych skutków tej choroby przy pomocy kwestionariuszy dostosowanych do jej specyfiki. Impact of Pediatric Epilepsy Scale (IPES) jest krótką skalą przeznaczoną dla rodziców dzieci w 2-18 roku Ŝycia. Stworzono polską wersję językową skali i zbadano wstępnie jej własności psychometryczne w grupie rodziców 36 dzieci z padaczką. Skala ma wysoki współczynnik zgodności wewnętrznej (a-Cronbacha = 0,85). Trafność kwestionariusza potwierdza korelacja ze wskaźnikami stanu klinicznego dziecka. Zbadane własności psychometryczne są zbliŜone do skali oryginalnej. Stworzono krótki, polskojęzyczny kwestionariusz mierzący wpływ padaczki dziecięcej na funkcjonowanie psychospołeczne. Charakteryzuje się on dobrymi własnościami psychometrycznymi i moŜe być polecany do stosowania w badaniach naukowych.
Author K. A. Mathiak
K. A. Mathiak,,
-
, Katarzyna Karzel (Wydział Psychologii)
Katarzyna Karzel,,
- Wydział Psychologii
, Tomasz Wolańczyk
Tomasz Wolańczyk,,
-
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2008
Vol46
Pages41-46
Publication size in sheets0
Languagepl polski
File
padaczka-studia-psychol.pdf of 14-09-2015
70.04 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1673
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1673
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3350
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3350
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?