Procesy samoregulacji w formowaniu wrażeń o politykach: derywacja i racjonalizacja

Wojciech Cwalina

Abstract

The article discusses the importance of self-regulation processes for citizen’s impression formation of politicians. Two types of processes which may occur while making evaluation of politician – derivation and rationalization – were contrasted. Derivation is defined as a process during which voting decisions are a consequence of individual evaluations of particular pieces of information about the candidate and his or her qualities. Rationalization assumes that the choice of a candidate is based on the voter’s general, overall evaluation. Two experiments was conducted. The results suggest that in their evaluation of the candidates, voters use both derivation and rationalization. However, the main determinant of a choice of candidate is the general, overall evaluation. The elements connected with the evaluation of a candidate’s image have less direct influence. In addition, the processes of forming evaluation depend on citizen’s needs and goals. She/he switches from more laborious ways of evaluating to less laborious ones and the other way round.
Autor Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Rok wydania2008
Tom14
Nr2
Paginacja167-186
Streszczenie w języku polskimArtykuł podejmuje tematykę znaczenia procesów samoregulacji w formowaniu wrażeń obywateli o politykach. Przeciwstawiono dwa rodzaje procesów, które mogą zachodzić podczas ewaluacji polityka: derywację i racjonalizację. Derywacja jest określana jako proces, w którym decyzje wyborcze są konsekwencją jednostkowych ocen poszczególnych informacji o kandydatach i o ich cechach. Z kolei, racjonalizacja zakłada, że wybór kandydata opiera się na jego ogólnej ocenie. W celu określenia zakresu występowania tych dwóch sposobów dokonywania ocen przeprowadzono dwa eksperymenty. Uzyskane wyniki sugerują, że w trakcie oceny kandydatów przez wyborców zachodzą u nich zarówno procesy derywacji, jak i racjonalizacji. Jednak główną determinantą ostatecznej decyzji o poparciu kandydata jest jego ogólna ewaluacja. Natomiast czynniki dotyczące oceny wizerunku kandydata mają mniejszy bezpośredni wpływ. Ponadto, w zależności od swoich potrzeb i celów „przełącza się” wyborca z bardziej pracochłonnych sposobów dokonywania ocen na mniej pracochłonne i odwrotnie.
URL https://www.researchgate.net/publication/258113719_Procesy_samoregulacji_w_formowaniu_wrazen_o_politykach_derywacja_i_racjonalizacja_Self-regulation_processes_in_impression_formation_of_politicians_derivation_and_rationzlization
Językpl polski
Plik
Cwalina-CP-2008.pdf z dnia 14-09-2015
139.26 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*2 (2019-07-02)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1714
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1714
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?