Procesy samoregulacji w formowaniu wrażeń o politykach: derywacja i racjonalizacja

Wojciech Cwalina

Abstract

The article discusses the importance of self-regulation processes for citizen’s impression formation of politicians. Two types of processes which may occur while making evaluation of politician – derivation and rationalization – were contrasted. Derivation is defined as a process during which voting decisions are a consequence of individual evaluations of particular pieces of information about the candidate and his or her qualities. Rationalization assumes that the choice of a candidate is based on the voter’s general, overall evaluation. Two experiments was conducted. The results suggest that in their evaluation of the candidates, voters use both derivation and rationalization. However, the main determinant of a choice of candidate is the general, overall evaluation. The elements connected with the evaluation of a candidate’s image have less direct influence. In addition, the processes of forming evaluation depend on citizen’s needs and goals. She/he switches from more laborious ways of evaluating to less laborious ones and the other way round.
Author Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2008
Vol14
No2
Pages167-186
Abstract in PolishArtykuł podejmuje tematykę znaczenia procesów samoregulacji w formowaniu wrażeń obywateli o politykach. Przeciwstawiono dwa rodzaje procesów, które mogą zachodzić podczas ewaluacji polityka: derywację i racjonalizację. Derywacja jest określana jako proces, w którym decyzje wyborcze są konsekwencją jednostkowych ocen poszczególnych informacji o kandydatach i o ich cechach. Z kolei, racjonalizacja zakłada, że wybór kandydata opiera się na jego ogólnej ocenie. W celu określenia zakresu występowania tych dwóch sposobów dokonywania ocen przeprowadzono dwa eksperymenty. Uzyskane wyniki sugerują, że w trakcie oceny kandydatów przez wyborców zachodzą u nich zarówno procesy derywacji, jak i racjonalizacji. Jednak główną determinantą ostatecznej decyzji o poparciu kandydata jest jego ogólna ewaluacja. Natomiast czynniki dotyczące oceny wizerunku kandydata mają mniejszy bezpośredni wpływ. Ponadto, w zależności od swoich potrzeb i celów „przełącza się” wyborca z bardziej pracochłonnych sposobów dokonywania ocen na mniej pracochłonne i odwrotnie.
URL https://www.researchgate.net/publication/258113719_Procesy_samoregulacji_w_formowaniu_wrazen_o_politykach_derywacja_i_racjonalizacja_Self-regulation_processes_in_impression_formation_of_politicians_derivation_and_rationzlization
Languagepl polski
File
Cwalina-CP-2008.pdf of 14-09-2015
139.26 KB
Score (nominal)5
Citation count*2 (2019-07-02)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1714
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1714
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?