Decyzje i elementarne procesy poznawcze

Szymon Wichary , Edward Nęcka

Abstract

Decision making, as a complex mental process, consists of sequences of rudimentary cognitive operations. Therefore, various alternative strategies of information processing can be applied during decision making. The choice of a given strategy depends on situational factors, as well as on the personal characteristics of a decision maker. These characteristics refer mostly to efficiency of attention and working memory processes. Elementary cognitive operations occur in working memory, so its efficiency must be vital for the process of decision making. In spite of these obviously clear assumptions, attempts to investigate the relationships between elementary cognitive operations and the processes of decision making are relatively scarce. In this chapter, we discuss such relationships. Particular stress is put on the problem of strategies of decision making and their dependency on the attention and working memory functioning.
Author Szymon Wichary (Wydział Psychologii)
Szymon Wichary,,
- Wydział Psychologii
, Edward Nęcka (Wydział Psychologii)
Edward Nęcka,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesKolokwia Psychologiczne (Psychological Colloquia), ISSN 83-85459-78-2, (0 pkt)
Issue year2007
No15
Pages233-249
Publication size in sheets0.8
Abstract in PolishPodejmowanie decyzji, jako złożony proces poznawczy, składa się z sekwencji bardziej elementarnych operacji. Oznacza to, że w trakcie podejmowania decyzji możliwe jest stosowanie różnych, alternatywnych strategii przetwarzania informacji. To jaka strategia zostanie użyta do podjęcia decyzji, zależy od czynników sytuacyjnych oraz od podstawowych charakterystyk systemu poznawczego osoby podejmującej decyzję. Te podstawowe charakterystyki to przede wszystkim sprawność uwagi i pamięci roboczej. Elementarne operacje poznawcze są wykonywane w pamięci roboczej, dlatego jej sprawność może mieć duże znaczenie dla procesu podejmowania decyzji. Mimo tych oczywistych założeń, badań nad związkami między elementarnymi procesami poznawczymi a podejmowaniem decyzji jest bardzo mało. W niniejszym rozdziale omawiamy związki pomiędzy elementarnymi procesami poznawczymi a procesem podejmowania decyzji. Szczególny nacisk położony jest na problem stosowania strategii decyzyjnych, przez odwołanie się do procesów uwagi i pamięci roboczej.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1805
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1805
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1806
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1806
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?