Reakcje emocjonalne na przemoc u kobiet doświadczonych poważną agrasją interpersonalną

Lucyna Kirwil

Abstract

Women’s emotional responses to screen violence The study aimed in establishing whether women and men differ in their emotional reactions (or emotion intensity) to screen violence scenes. It was expected that violence level and social justification for violence use in observed violence would show gender difference in emotional responses to screen violence: women would feel less positive emotions (amusement, happiness, feel released) and more negative emotions (anxiety and fear), while there would no gender differences in anger and disgust level. 32 females (average age 21.19) and 46 males (average age 22.50) were exposed to two film episodes consisting of violent scenes: arbitrary and morally or socially justified aggression. Two variants of episodes – earlier used by Moise Titus (1999) were applied in the study to half of females and half of males. After violent episodes watching each subject evaluated on the 7-point scales to what extent she/he had felt: positive emotions (amusement, happiness, release), negative emotions resulting from an identification with film heroes (anger, fear) and negative reactions to the emotional meaning of the episodes (anxiety, disgust, sadness). There were no gender differences in the profiles of felt emotions when violence justified with moral or social reasons was shown. There were no gender differences in one episode of arbitrary aggression also. In both genders the strongest emotional responses were found for disgust and sadness, moderate ones were found for fear, anxiety and anger, while the weakest ones appeared for release, amusement and happiness. The only significant gender difference was found for the extreme arbitrary violence, i.e. torture. Women’s profile was lower for positive emotions, while it was higher for some negative emotions. Women felt less amusement, but more fear, anxiety and disgust. Disgust and anxiety were the most felt emotions (in response to torture) in both genders. In women sample both emotion profiles for both episodes of arbitrary violence are clearly different than both emotion profiles for justified violence. In comparison to emotions induced by arbitrary violent scenes - emotions induced by justified violence had higher intensity when they were negative and lower intensity when they were positive. Men’s emotion profiles obtained for arbitrary and justified violence do not differ so clearly as women’s emotion profiles do, especially when positive emotions (amusement and happiness) and anger are considered. The obtained results show that patterns of women’s emotional responding to violent scenes do not differ significantly from the patterns of men’s emotional responding when a source of these emotions does not engage woman’s knowledge and beliefs about own sex-role stereotypes. However women experience these emotions, which according to their beliefs a women should felt. As compared to men women observing scenes of arbitrary violence seem to feel more negative emotions and less positive emotions. This gender difference becomes smaller or even disappears if observed violence is morally or socially justified.
Author Lucyna Kirwil (Wydział Psychologii)
Lucyna Kirwil,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Issue year2008
Vol7(1/2)
Pages221-240
Publication size in sheets0
Abstract in PolishCelem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy sceny ekranowej przemocy wywołują odmienne reakcje emocjonalne (lub o innej sile) u kobiet niż u mężczyzn. Oczekiwano, że brutalność oraz uzasadnienie społeczne dla stosowania scen przemocy różnicuje reakcje kobiet i mężczyzn w tym kierunku, że w porównaniu z mężczyznami kobiety będą przeżywać mniej emocji pozytywnych (rozbawienia, zadowolenia, szczęścia, zachwytu), a więcej emocji negatywnych (lęku i strachu) oraz że nie wystąpią różnice płci w reakcjach gniewu i obrzydzenia. Badania przeprowadzono indywidualnie z 32 kobietami (średni wiek 21,19 lat) i 46 mężczyznami (średni wiek 22,50 lat). Prezentowano im po dwa fragmenty filmów fabularnych przedstawiające sceny agresji arbitralnej i agresji uzasadnionej wyższymi racjami moralnymi lub społecznymi. Zastosowano dwa zestawy filmów używanych wcześniej w badaniach Moise Titus (1999). Każdy z zestawów obejrzała połowa osób badanych. Po obejrzeniu fragmentów filmów każda osoba badana oceniała na 7-stopniowych skalach stopień, w jakim odczuwała: emocje pozytywne (rozbawienie, szczęście, ulga), emocje negatywne wynikające z identyfikacji z bohaterami oglądanych scen (gniew, strach) oraz emocje negatywne w reakcji na emocjogenną zawartość oglądanych scen (lęk, obrzydzenie, smutek). Kobiety nie różniły się od mężczyzn profilem emocji doznawanych przy oglądaniu fragmentów zawierających sceny z agresją usprawiedliwioną racjami moralnymi lub społecznymi oraz jednego z fragmentów zawierającego agresję dowolną. Obie płcie najsilniej przeżywały obrzydzenie i smutek, nieco słabiej strach i lęk oraz gniew, a najsłabiej ulgę, rozbawienie i zachwyt. Istotne różnice między płciami stwierdzono tylko dla ekstremalnej formy agresji dowolnej (torturowanie). Profil kobiet był niższy dla emocji pozytywnych, a wyższy dla niektórych emocji negatywnych. Kobiety przeżywały słabsze rozbawienie, a silniejszy strach, lęk i obrzydzenie. Najsilniej doznanymi przez obie płcie emocjami były obrzydzenie i lęk. Profile emocji kobiet dla agresji dowolnej wyraźnie różnią się od profili ich emocji dla agresji usprawiedliwionej (silniejsze reakcje negatywne i słabsze reakcje pozytywne na agresję dowolną w zestawieniu z siłą reakcji na agresję usprawiedliwioną). Profile reakcji emocjonalnych mężczyzn na agresję dowolną i usprawiedliwioną nie różnią się od siebie tak wyraziście, zwłaszcza dla emocji pozytywnych (rozbawienie i zachwyt) i emocji gniewu. Uzyskane wyniki pokazują, że wzorce reagowania emocjonalnego kobiet na sceny przemocy nie różnią się istotnie od wzorców reagowania mężczyzn, jeżeli źródło tych emocji nie angażuje wiedzy o stereotypach własnej płci. Jednak kobiety przeżywają takie emocje, jakie powinny przeżywać wg swojego przekonania. Obserwując sceny agresji dowolnej kobiety przeżywają - w porównaniu z mężczyznami – silniej emocje negatywne, a słabiej emocje pozytywne. Różnica między płciami w zakresie reagowania emocjonalnego na agresję zmniejsza się lub znika, gdy obserwowana agresja ma uzasadnienie społeczne lub moralne.
URL http://www.swps.pl/organizacje/psychologia-jakosci-zycia/psychologia-jakosci-zycia-2008-tom-1-i-2
Languagepl polski
File
Kirwil2008-Reakcje.jpg of 14-09-2015
959.02 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1818
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1818
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?