Zmiana wrażenia o nadawcy a kształtowanie postawy wobec obiektu perswazji

Paweł Koniak , Wojciech Cwalina

Abstract

Psychological theories of persuasion usually focus on the issue of a change of peoples’ attitudes towards object of persuasion. Among other factors, they take into account the role of sender’s attributes in the change of those attitudes. However, they omit the fact that persuasive actions also change the way of how the persuader is perceived. The results of two experiments are presented in the article. The changes in the impression of the sender’s credibility impact receiver’s attitude towards the object of persuasion. The improvement of the impression of the sender leads to decrease of difference between receiver’s and sender’s issue position. The deterioration of impression leads to higher attachment of the receiver to his/her initial issue position (experiment 1) and causes moving back from the position of the sender when he/she is taking clear position (experiment 2).
Autor Paweł Koniak (Wydział Psychologii)
Paweł Koniak
- Wydział Psychologii
, Wojciech Cwalina (Wydział Psychologii)
Wojciech Cwalina
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Rok wydania2008
Tom3
Paginacja43-56
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Streszczenie w języku polskimPsychologiczne teorie perswazji koncentrują się przede wszystkim na kwestii zmiany postaw ludzi wobec obiektu będącego tematem przekazu perswazyjnego. Uwzględniają one m.in. rolę, jaką w zmianie tych postaw mogą pełnić właściwości nadawcy. Nie uwzględniają one jednak faktu, iż oddziaływania perswazyjne powodują również zmiany w ocenie samego nadawcy. Artykuł prezentuje wyniki dwóch eksperymentów. Wskazują one, iż zmiany zachodzące we wrażeniu dotyczącym wiarygodności nadawcy mają znaczenie dla postawy odbiorcy wobec obiektu perswazji. Wzrost ocen wiarygodności nadawcy prowadzi do zmniejszania się odległości poglądów nadawcy i odbiorcy. Obniżenie się oceny nadawcy pod tym względem prowadzi do większego przywiązania odbiorcy do swoich początkowych poglądów (eksperyment 1) i do odsuwania się odbiorcy od stanowiska proponowanego przez nadawcę, kiedy stanowisko to jest wyrażone jasno i wyraźnie (eksperyment 2).
Językpl polski
Plik
Koniak P., Cwalina W. Zmiana wrazenia o nadawcy a ksztaltowanie postawy wobec obiektu perswazji.pdf 1.11 MB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1859
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1859
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1860
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1860
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?