Właściwości psychometryczne Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu - Wersja Rozszerzona (PANAS -X) .Wstępne wyniki badań w polskiej próbie

Małgorzata Fajkowska , Magdalena Marszał-Wiśniewska

Abstract

Psychometric propertiesof Positive and Negative Affect Schedule- Expanded Form (PANAS –X). Study on Polish sample   The comprehensive mood inventory, the Positive and Negative Affect Schedule- Expanded Form (PANAS –X) originated from a dimensional approach to the understanding of emotion. The preliminary data from Polish sample (N=181) confirmed that a 60-item PANAS –X reflects the hierarchical structure of self-rated affect. The results allow assuming that with the possible exception of some test positions, it can be used validly to assess short- term and long-term individual differences in affect. The analysis of content, internal and construct validity as well as reliability provided evidence of the schedule’s significant convergent and discriminate validity when correlated with other personality techniques and strong and systematic relation to measures of temperament, emotionality and motivation.
Autor Małgorzata Fajkowska
Małgorzata Fajkowska
-
, Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii)
Magdalena Marszał-Wiśniewska
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (C 10 pkt)
Rok wydania2009
Tom4
Paginacja355-388
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
Fajkowska, M., Marszal-Wisniewska, Własciwosci psychometryczne Skali Pozytywnego.pdf 2.33 MB
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2089
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2089
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2090
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2090
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?