Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym - mechanizm wzajemnego wzmacniania?

Katarzyna Growiec

Abstract

This paper presents empirical evidence suggestive of the existence of a mutually reinforcing relationship between social capital and trust. Using cross-sectional data from the Polish General Social Survey 2002, as well as longitudinal data from the Social Diagnosis 2000-2007, it was shown that individuals re-create their patterns of social ties through their norms of trust. People who formed ties solely with their kin were convinced that they can trust only a few people in the world while those with both kin and non-kin members in their social networks were more inclined to believe in the benign nature of humanity. These results, derived from cross-sectional data, are confirmed by the panel dataset which we use also for proving the converse hypothesis: people with higher levels of trust are more likely to form social ties with the non-kin. These findings are especially pertinent to Poland, a post-communist country seeking to build a civil society – social networks based on kin members combined with low levels of general social trust can be a major obstacle in developing a civil society here.   Key words: bridging social capital, bonding social capital, social trust, post-communist countries, longitudinal data  
Author Katarzyna Growiec (Wydział Psychologii)
Katarzyna Growiec,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2009
Vol4
Pages55-66
Publication size in sheets0
Abstract in PolishArtykuł za 6 pkt. ministerialnych ​Artykuł ten prezentuje empiryczny dowód na to, że występuje związek polegający na wzajemnym wzmacnianiu się między typem sieci społecznych a zaufaniem społecznym. Posługując się danymi Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 2002 oraz danymi panelowymi Diagnozy społecznej 2003-2007, zostało pokazane, że występuje pozytywna zależność pomiędzy sieciami społecznymi (pomostowymi) a zgeneralizowanym zaufaniem do ludzi. Osoby, których sieci kontaktów społecznych zawierają wielu znajomych i przyjaciół (sieci społeczne pomostowe) są bardziej ufne, niż te, których sieci kontaktów składają się głównie z członków rodziny (sieci społeczne wiążące). Co więcej, zgeneralizowane zaufanie do innych ludzi jest warunkiem koniecznym, aby utrzymywać kontakty z osobami spoza rodziny. Związek między typem sieci społecznej a zaufaniem społecznym sugeruje potencjalną trudność zmiany jednego bez zmiany drugiego tzn. zmiana poziomu zaufania społecznego pociąga ze sobą konsekwencję dla sieci społecznej jednostki – i na odwrót. Wyniki te są szczególnie ważne z punktu widzenia Polski jako kraju post-socjalistycznego, w którym buduje się społeczeństwo obywatelskie. Pokazuje bowiem, że typowy dla Polski typ sieci społecznej wiążącej i towarzyszący mu niski poziom zaufania społecznego stanowią realną przeszkodę na drodze do jego budowania.   Słowa kluczowe: sieci społeczne, kapitał pomostowy, kapitał wiążący, zaufanie społeczne
Languagepl polski
File
Artyku-Psychologia-spo-eczna2009.pdf of 14-09-2015
2.27 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2095
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2095
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?