Two dimensions of interpersonal attitudes: Liking depends on communion, respect depends on agency

Bogdan Wojciszke , Andrea E. Abele , Wiesław Baryła

Abstract

Liking and respect are proposed as two dimensions of interpersonal attitudes. Whereas liking–disliking reflects personal preferences, respect–disrespect reflects deference. Four studies involving a variety of samples and target persons showed that: (1) liking is more strongly influenced by communal than agentic qualities of the target, (2) respect is more strongly influenced by agentic than communal qualities of the target, (3) influence of communal information on liking is mediated by the perceived benevolence of the target, (4) influence of agentic information on respect is mediated by the inferred status potential of the target person.
Autor Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Andrea E. Abele
Andrea E. Abele
-
, Wiesław Baryła (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Wiesław Baryła
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiEuropean Journal of Social Psychology, ISSN 0046-2772, (A 30 pkt)
Rok wydania2009
Tom39
Paginacja973-990
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
DOIDOI:10.1002/ejsp.595
Punktacja (całkowita)24
Liczba cytowań*264 (2021-04-08)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2237
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2237
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2824
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2824
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?