Władza i aspiracje ekonomiczne w aspekcie samoregulacji

Anna Zawadzka , Anna Strużyńska-Kujałowicz

Abstract

The paper presents 3 studies analysing how differences in power positions influence fiscal aspirations and declared expenditure. The results imply that there exists betterthan- average effect concerning fiscal aspirations, especially in case of elevated power. Moreover, there are differences in declared expenditure on different types of products depending on the power position. Participants with elevated power intended to spend more on cars (study 1) and financial investments (study 2) compared with participants with reduced power. However, in power-reduced group participants declared bigger amounts on education (study 2). Moreover, they were directed by functional criteria while choosing the car to a larger extent than participants in power-elevated group and they also took longer perspective on financial investments (study 3).
Author Anna Zawadzka (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Anna Zawadzka,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Anna Strużyńska-Kujałowicz (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Anna Strużyńska-Kujałowicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2008
Vol14, 2
Pages275-286
Publication size in sheets0
Abstract in PolishZaprezentowano 3 badania podejmujące kwestię, jak różnice w pozycji zajmowanej w hierarchii władzy wpływają na aspiracje finansowe i deklarowane wydatki. U osób badanych aktywizowano role – przełożonego, podwładnego lub współpracownika o równorzędnej pozycji. W ten sposób różnicowano status społeczny badanych osób, które następnie przedstawiały aspiracje finansowe w przyszłości oraz rozdysponowywały określoną kwotę na aktualnewydatki. Wyniki badań wskazują na efekt bycia lepszym niż przeciętnie w aspekcie aspiracji finansowych, występujący zwłaszcza po aktywizacji sprawowania władzy. Ujawniły się różnice między osobami zajmującymi odmienne pozycje w hierarchii w ramach deklarowanych wydatków na różne kategorie produktów. Osoby, u których aktywizowano sprawowanie władzy przydzielały większe kwoty na samochód (badanie 1) oraz inwestycje finansowe (badanie 2) w porównaniu z osobami, u których aktywizowano podleganie władzy. W grupie podporządkowanej deklarowano wydanie większej kwoty na edukację (badanie 2). Osoby z grupy podwładnej w większym stopniu niż osoby z grupy nadrzędnej kierowały się kryteriami funkcjonalnymi przy wyborze samochodu oraz przyjmowały dłuższą perspektywę czasową rozważając dokonanie inwestycji finansowej (badanie 3).
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2275
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2275
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?