Brytyjscy dyplomaci. Ich wpływ na politykę zagraniczną Zjednoczonego Królestwa w XX w.

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

Brytyjscy dyplomaci. Ich wpływ na politykę zagraniczną Zjednoczonego Królestwa w XX w. The influence of British diplomats on foreign relations of the United Kingdom in the XX century. The foreign policy of the Great Britain and the making the decision process has changed during the last century. Technological advances and evolution of the international relationships have rendered the work of today's Foreign Secretaries and Diplomatic Service totally different from their immediate post-war predecessors. In spite of that, during the XX century, the shape of the foreign policy depended on the co-operation between the head of the government, foreign secretary and diplomatic service. The author of this article shows, in the short way, how relations looks like between the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Prime Minister within the last century. Describes the role, in the making decision process, of their private advisors and secretaries, officers in the Foreign Office and diplomats. Presents the structure and the communication process inside the Foreign Office.The article shows that the British diplomats working condition came more and more difficult during the decline of Britain as world power and a realignment of the British relationship with Europe through the European Union. The work of the heads of foreign missions repeatedly was diminished in result of individual expansion of some prime ministers and their private advisors.
Autor Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Tytuł czasopisma/seriiSpotkania Europejskie, ISSN 1689-6165, (0 pkt)
Rok wydania2008
Tomnr 1 (2K8)
Paginacja75-88
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskim Polityka zagraniczna danego państwa odgrywa istotną rolę, w kształtowaniu jego pozycji na arenie międzynarodowej. Zdecydowane działania i jasny plan zapobiegają niejednokrotnie niepotrzebnym napięciom i nieporozumieniom. Sprawne funkcjonowanie kraju uzależnione jest nie tylko od polityki przyjętej przez głowę państwa czy ministra spraw zagranicznych, ale także od ich współpracy z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy poszczególnych stolicach na wszystkich kontynentach. Korpusem, który nie tylko zbiera informacje o tym, co i dlaczego dzieje się zagranicą, ale także w razie potrzeby kontaktuje się z przedstawicielami danych państw. Artykuł traktuje o roli, jaką pełnią w kształtowaniu polityki zagranicznej Londynu brytyjscy przedstawiciele na placówkach dyplomatycznych. Przedstawione zostały mechanizmy zbierania i przetwarzania informacji wewnątrz Foreign Office (odpowiednik polskiego MSZ). Autorka w artykule przedstawiła relacje między kolejnymi brytyjskimi sekretarzami stanu do spraw zagranicznych (odpowiednik polskiego ministra spraw zagranicznych) a premierami na przełomie XX w.
URL http://www.swps.pl/uczelnia-wroclaw/katedra-studiow-europejskich/spotkania-europejskie-2008
Plik
se-x-mini.jpg z dnia 14-09-2015
28.95 KB
strona2.pdf z dnia 14-09-2015
18.63 KB
SE-1-2008-.pdf z dnia 14-09-2015
33.99 KB
strona75.pdf z dnia 14-09-2015
22.63 KB
se-x-mini.jpg z dnia 14-09-2015
28.95 KB
Punktacja (całkowita)2
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2289
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2289
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?