O roli znawstwa politycznego w występowaniu efektu patrzenia wstecz

Julita Koszur

Abstract

The studies sought to clarify whether political competence can attenuate hindsight bias in this domain. The first experiment indicated that hindsight bias occurred among political experts in political task and was stronger in the hypothetical than the memory design. In the second experiment political experts showed weaker hindsight bias than laymen (memory design); competence did not reduce the distortion in hypotheti-cal design. The third study was conducted only in the hypothetical design. In the case of political material both groups of participants, with high and low level of knowledge, showed hindsight bias, however politi-cal science students revealed a slightly weaker distortion. The psychological content yielded surprising results: the bias occurred only among psychological experts, but not among laymen. The experiments did not provide clear evidence about the role of political expertise in hindsight bias. Results are discussed in terms of the cognitive model SARA (Selective Activation, Reconstruction, and Anchoring) and motivational factors. 
Author Julita Koszur (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Julita Koszur,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2009
Vol4 (12)
Pages239– 254
Publication size in sheets0
Abstract in PolishCelem badań była próba ustalenia, czy znawstwo w dziedzinie polityki może osłabiać efekt patrze-nia wstecz (hindsight bias). Eksperyment I pokazał, że złudzenie wystąpiło u znawców politycznych na materiale z ich dziedziny, a hipotetyczny model badania generował silniejszą deformację niż pamięciowy. W Ekspłerymencie II okazało się, że w modelu pamięciowym znawcy polityki ujawnili słabszy efekt patrze-nia wstecz niż laicy, zaś w modelu hipotetycznym złudzenie wystąpiło bez względu na stopień zaznajomie-nia się z tematem. Eksperyment III (model hipotetyczny) wykazał, że w przypadku materiału politycznego złudzenie pojawiło się i u laików, i osób bardziej kompetentnych, chociaż u tych ostatnich było znacznie słabsze. Na materiale psychologicznym zaobserwowano zaskakujący wynik: deformacja wystąpiła tylko u psychologów, a nie u laików – studentów politologii. Wyniki badań nie pozwalają na jednoznaczne określenie roli znawstwa politycznego w pojawianiu się omawianego zjawiska. Rezultaty dyskutowane są w kontekście poznawczego modelu SARA (Selective Activation, Reconstruction, and Anchoring) oraz wyjaśnień motywacyjnych. 
File
PS-4-JKoszur.pdf of 14-09-2015
360.46 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2295
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2295
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?