Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy

Anna Zalewska

Abstract

  This paper presents relationships between gender, age, job positions and Job-related subjective well-being, as well as predictors of overall job satisfaction among women and men on a given position. 315 people (134 women and 181 men) in three groups of age (before 30, 30-40, above 40)working as staff (82), professionals (118) or managers (115) were investigated with the Work Description Inventory (job satisfaction) and the Mood at Workplace Questionnaire (affective well-being). Job positions, age and gender determine a level of some dimensions of job-related well-being independently. Impact of gender on job satisfaction, overall, with content and pay, and frequency of pleasure at workplace depends on job positions – among staff women show lower, though among professionals they show higher levels than men. A role of job positions is modified by gender: they determine a level of job-related well-being dimensions stronger among women than men, but they modify predictors of overall job satisfaction stronger among men than women – among men on different job positions it is explained by other “hygiene factors” (people, rewards or context). Key words: gender, age, job positions, job satisfaction, job-related affective well-being
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (B 4 pkt)
Issue year2009
Vol8 (1)
Pages1-20
Publication size in sheets0
Abstract in PolishArtykuł przedstawia związki między płcią, wiekiem i stanowiskiem pracy a zadowoleniem z pracy oraz predyktory ogólnej satysfakcji z pracy u kobiet i mężczyzn na danym stanowisku. Badano 315 osób (134 kobiet i 181 mężczyzn)w trzech grupach wiekowych (do 30 lat, 30-40 lat, powyżej 40 lat), pracujących na stanowiskach wykonawczych (82), samodzielnych (118) lub kierowniczych (115) za pomocą Arkusza Opisu Pracy (satysfakcja z pracy) i Kwestionariusza Nastroju w Pracy (stany afektywne). Rodzaj stanowiska, wiek oraz płeć niezależnie wyznaczają poziom niektórych wymiarów zadowolenia z pracy. Wpływ płci na satysfakcję z pracy ogólną, z treści i płacy oraz na częstość przyjemności zależy od stanowiska - na stanowiskach samodzielnych kobiety są bardziej zadowolone, a na wykonawczych są mniej zadowolone od mężczyzn. Rola stanowiska pracy jest modyfikowana przez płeć: stanowisko wyznacza poziom zadowolenia z pracy silniej u kobiet niż u mężczyzn, a u mężczyzn silniej niż u kobiet modyfikuje predyktory ogólnej satysfakcji z pracy – u mężczyzn na różnych stanowiskach wyjaśniają ją inne „czynniki higieny” (ludzie, nagrody lub kontekst). Słowa kluczowe: stanowisko pracy, płeć, satysfakcja z pracy, oceny emocjonalne  
DOIDOI:ISSN 1644-1796
Languagepl polski
File
Psychologia-Jako-2009-1.jpg of 14-09-2015
18.83 KB
spis-tresci-pjz-t8-nr-1-2009.pdf of 14-09-2015
49.8 KB
PJZ.pdf of 14-09-2015
506.49 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2355
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2355
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?