Od jakich czynników zależy skuteczność kształcenia w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich?

Teresa Kutajczyk , Barbara Przychodzeń , Radosław Sterczyński

Abstract

Artykuł prezentuje analizę uwarunkowań Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) wyliczonej według metody Niemierki (2008) i wyrażonej w latach kształcenia (RK) w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich. Uczestnikami badań byli uczniowie III klas gimnazjów, ich wychowawcy i dyrektorzy szkół. Pierwsze badanie objęło 502 uczniów szkół wiejskich z województwa pomorskiego, drugie – 618 uczniów szkół z Trójmiasta. Podstawową metodą badania był pomiar dydaktyczny. Jego rezultaty skonfrontowano z wynikami ankiet wypełnianych przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów.
Autor Teresa Kutajczyk
Teresa Kutajczyk
-
, Barbara Przychodzeń
Barbara Przychodzeń
-
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiEDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, (0 pkt)
Rok wydania2010
Tom1(109)
Paginacja61-70
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Plik
Edukacja-109.pdf z dnia 14-09-2015
4.61 MB
IMG-3404.jpg z dnia 14-09-2015
2.27 MB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2665
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2665
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?