Od jakich czynników zależy skuteczność kształcenia w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich?

Teresa Kutajczyk , Barbara Przychodzeń , Radosław Sterczyński

Abstract

Artykuł prezentuje analizę uwarunkowań Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) wyliczonej według metody Niemierki (2008) i wyrażonej w latach kształcenia (RK) w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich. Uczestnikami badań byli uczniowie III klas gimnazjów, ich wychowawcy i dyrektorzy szkół. Pierwsze badanie objęło 502 uczniów szkół wiejskich z województwa pomorskiego, drugie – 618 uczniów szkół z Trójmiasta. Podstawową metodą badania był pomiar dydaktyczny. Jego rezultaty skonfrontowano z wynikami ankiet wypełnianych przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów.
Author Teresa Kutajczyk
Teresa Kutajczyk,,
-
, Barbara Przychodzeń
Barbara Przychodzeń,,
-
, Radosław Sterczyński (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Radosław Sterczyński,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesEDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, (0 pkt)
Issue year2010
Vol1(109)
Pages61-70
Publication size in sheets0
File
Edukacja-109.pdf of 14-09-2015
4.61 MB
IMG-3404.jpg of 14-09-2015
2.27 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2665
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2665
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?