Styl autonarracji a wybrane aspekty funkcjonowania członków różnych grup społecznych

Marek Drogosz , Monika Dziuba , Małgorzata Olszewska , Monika Prażmowska

Abstract

The article describes three studies concerning the relationship of preferred self-narrative style and variables associated with the quality of life (social competences, self-efficacy, self-esteem, depressiveness, optimism, basic hope) in the context of functioning in groups with different socio-economic status. The results of the first study (with students as participants) suggest that persons preferring defensive self-narrative style display depressive tendencies and persons preferring proactive self-narrative style display relatively high level of social competencies. The second study (with three different groups of women as participants: managers, office workers, and farmers) show that proactive style of self-narratives is well predicted by self-esteem, generalized self-efficacy and socio-economic status. The third study (with adult children of alcoholics, ACA, as participants) reveal that ACA taking part in therapeutic meetings are prone to defensive style of self-narratives but at the same time they show higher than average level of basic hope. All the results are discussed in the context of possible strategies of life quality raising in different social groups.
Author Marek Drogosz (Wydział Psychologii)
Marek Drogosz,,
- Wydział Psychologii
, Monika Dziuba
Monika Dziuba,,
-
, Małgorzata Olszewska
Małgorzata Olszewska,,
-
, Monika Prażmowska
Monika Prażmowska,,
-
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Issue year2006
Vol5(2)
Pages99-121
Publication size in sheets0
Abstract in PolishArtykuł przedstawia trzy badania poświęcone analizie związków preferowanego stylu autonarracji ze zmiennymi określającymi różne aspekty subiektywnej jakości życia (kompetencjami społecznymi, poczuciem skuteczności, samooceną, depresyjnością, optymizmem i nadzieją podstawową) w kontekście funkcjonowania w grupach o różnym statusie społeczno-zawodowym. Wyniki pierwszego badania, z udziałem studentów, sugerują, że osoby preferujące defensywny styl autonarracji przejawiają tendencje depresyjne, natomiast osoby preferujące proaktywny styl autonarracji przejawiają wyższy poziom kompetencji społecznych. Badanie drugie, w którym osobami badanymi były menedżerki, pracownice biurowe i gospodynie wiejskie, pokazało, że istotnymi predyktorami proaktywnego stylu autonarracji są samoocena, ogólne poczucia własnej skuteczności oraz status społeczno-zawodowy. W trzecim badaniu wzięły udział dorosłe dzieci alkoholików (DDA), uczęszczające na mityngi terapeutyczne. Okazało się, iż osoby te przejawiają skłonność do defensywnego stylu autonarracji, ale jednocześnie nieco wyższy niż przeciętny poziom nadziei podstawowej. Wszystkie wyniki dyskutowane są w kontekście potencjalnych strategii podnoszenia jakości życia w różnych grupach społecznych.
Languagepl polski
File
Drogosz M., Dziuba M., Prazmowska M., Olszewska M. Styl autonarracji a wybrane aspekty funkcjonowania czlonkow roznych grup spolecznych.pdf 1.51 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3297
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3297
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3391
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3391
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?