Wrażliwość sensoryczna jako wymiar temperamentu a percepcja bodźców wzrokowych i słuchowych

Joanna Kantor-Martynuska , Błażej Szymura

Abstract

​Celem badań było określenie związków wrażliwości sensorycznej (WS) z preferowaną głośnością muzyki oraz intensywnością obrazu. Zadania eksperymentalne obejmowały kolejno dobór preferowanej głośności muzyki, jej szacowanie oraz dokonywanie emocjonalnej, poznawczej i preferencyjnej oceny materiału wizualnego. WS nie wykazała związku z preferowaną głośnością muzyki ani jej szacunkową oceną, ponadto nie zaobserwowano jej związku z absolutnym progiem wrażliwości słuchowej. WS różnicowała natomiast preferencje co do natężenia bodźców wzrokowych. Badani o wysokiej wrażliwości sensorycznej preferowali obraz o mniej nasyconym kolorze, bardziej rozmytych konturach oraz pozbawiony złudzenia ruchu. Interpretacja wyników nawiązuje do różnic indywidualnych w zakresie zapotrzebowania na stymulację, związanych z poszczególnymi typami temperamentu. Odnosi się także do niewystarczającej reprezentacji modalności słuchowej w ramach skali mierzącej WS. Sugerujemy konieczność rewizji tej skali z uwzględnieniem wrażliwości na bodźce akustyczne.
Autor Joanna Kantor-Martynuska (Wydział Psychologii)
Joanna Kantor-Martynuska
- Wydział Psychologii
, Błażej Szymura
Błażej Szymura
-
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Rok wydania2007
Tom45 (4)
Paginacja63-76
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
Kantor-Martynuska, J. Wrażliwość sensoryczna jako wymiar.pdf 1.31 MB
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3519
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3519
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?