Wybrane aspekty funcjonowania palaczy marihuany: styl autonarracji, nadzieja podstawowa, optymizm i lęk

Hanna Januszek , Marek Drogosz , Katarzyna Januszek

Abstract

The article discusses the issues concerning psychosocial functioning of regular marijuana smokers. The first part presents epidemiology of marijuana use in Poland and other European countries and also a concise review of the newest research on cognitive, emotional and social aspects of this phenomenon. The second part of the article presents the results of the original empirical research. They are an attempt to answer the question, if the chronic marijuana use reflects in specific psychological traits related to the quality of life: self-narrative style, optimism (expansive vs. defensive), basic hope and anxiety (as a trait). The obtained results suggest that chronic marijuana users: 1) are prone to build defensive self-narratives, i.e. they concentrate more on keeping a status quo than on realizing their life goals; 2) have a relatively low level of expansive optimism; their level of defensive optimism is also slightly lower than average; 3) show slightly lower level of basic hope than the control group; 4) do not differ from the control group in the level of anxiety.
Author Hanna Januszek
Hanna Januszek,,
-
, Marek Drogosz (Wydział Psychologii)
Marek Drogosz,,
- Wydział Psychologii
, Katarzyna Januszek
Katarzyna Januszek,,
-
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Issue year2006
Vol5(1)
Pages25-47
Keywords in Polishmarihuana, autonarracje, optymizm, nadzieja podstawowa, lęk
Keywords in Englishmarijuana, self-narratives, optimism, basic hope, anxiety
Abstract in PolishArtykuł przestawia problematykę psychospołecznego funkcjonowania osób regularnie używających i nadużywających marihuany. W pierwszej części przedstawiono epidemiologię używania marihuany w Polsce i innych krajach Europy oraz zwięzły przegląd najnowszych badań nad poznawczymi, emocjonalnymi i społecznymi aspektami tego zjawiska. Drugą część artykułu stanowi prezentacja własnych badań, będących próbą odpowiedzi na pytanie, czy nadużywanie marihuany znajduje odzwierciedlenie w specyfice cech psychicznych, związanych z jakością życia: stylu autonarracji, optymizmu obronnego i ekspansywnego, nadziei podstawowej oraz lęku jako cechy. Uzyskane wyniki wskazują, iż palacze marihuany: 1) mają skłonność do defensywnego konstruowania autonarracji, tj. koncentrują się w większym stopniu na utrzymywaniu status quo niż na realizowaniu swoich życiowych celów; 2) cechują się relatywnie niskim poziomem optymizmu ekspansywnego oraz tendencją do obniżonego poziomu optymizmu obronnego; 3) wykazują lekko obniżony poziom nadzieipodstawowej; 4) nie różnią się istotnie od grupy kontrolnej poziomem lęku.
Languagepl polski
File
Artyku-Marihuana-wersja-ostateczna.pdf of 14-09-2015
358.78 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3776
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3776
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?