Strategie copingu religijnego w sytuacji utraty - implikacje do terapii

Igor Pietkiewicz

Abstract

The differentiation between spirituality and religion has been widely discussed in psychological literature however, the concept of religion is often reduced to institutions, practices, and symbols associated with a particular religious tradition. Spirituality, on the other hand, is described in terms of specific needs which reflect the awareness of one’s existence, as well as mortality. The boundaries between both concepts become blurred, though, when a functional definition of religion is applied. Nevertheless, there is no doubt that religiousness and spirituality are essential aspects of human functioning and should be taken into consideration in a clinical setting, when a patient copes with suffering, experiences loss or frustration in the face of death. Religion can become the source of hope, strength or solace, but it may also produce additional frustration, anxiety and inner conflicts. This paper will elaborate on religious coping, describe its characteristic functions and styles, and discuss possible clinical implications.
Author Igor Pietkiewicz (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Igor Pietkiewicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2010
Vol16
No2
Pages289-299
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW literaturze psychologicznej dokonuje się rozróżnienia pomiędzy duchowością i religią. Pojęcie religii jest często redukowane do instytucji, praktyk i symboli związanych z określoną tradycją religijną. Duchowość natomiast odnosi się do szczególnego rodzaju potrzeb, które odzwierciedlają świadomość człowieka dotyczącą własnej egzystencji i śmiertelności. Granice pomiędzy obydwoma pojęciami wydają się jednak zamazywać, kiedy odwołamy się do funkcjonalnej definicji religii. Nie ulega jednak wątpliwości, że religijność i duchowość należą do istotnych aspektów ludzkiego funkcjonowania i powinny być pod uwagę w kontekście klinicznym – kiedy pacjent zmaga się z cierpieniem, doświadcza utraty lub frustracji w obliczu śmierci. Religia może stać się wtedy źródłem nadziei, siły i spokoju, ale może też być czynnikiem wywołującym wewnętrzne konflikty, frustrację i lęk. Artykuł ten przedstawia problem copingu religijnego, opisuje jego funkcje i style oraz kliniczne zastosowania.
Languagepl polski
File
PIETKIEWICZ-Strategie-copingu.pdf of 14-09-2015
304.33 KB
Score (nominal)5
Citation count*3 (2020-09-26)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3815
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3815
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?