Co za dużo, to niezdrowo? Model rozmywania w spostrzeganiu innych

Marta Kwiecień , Malwina Puchalska , Michał Parzuchowski

Abstract

According to the theory of goal systems, goals and means are organised in mutual associative networks. The dilution model (Zhang, Fishbach i Kruglanski, 2007) suggests that increasing the number of goals that a mean can satisfy weakens associative strength between the constructs in network, and as a consequence, reduces the perceived instrumentality of this mean. The current study (N= 145) tested the dilution model in person perception. The results suggest that a person who can satisfy multiple goals (jack of all trades) is perceived as less competent than a person who can satisfy only one goal (a specialist). The results are discussed in the area of the political marketing and personnel recruitment and selection.
Author Marta Kwiecień (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marta Kwiecień,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Malwina Puchalska
Malwina Puchalska,,
-
, Michał Parzuchowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Michał Parzuchowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (B 4 pkt)
Issue year2009
Vol8, nr 2
Pages221-234
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Cele oraz środki, które prowadzą do ich osiągnięcia, funkcjonują w umyśle w ramach sieci wzajemnych asocjacji. Model rozmywania (Zhang, Fishbach i Kruglanski, 2007) sugeruje, że zwiększenie liczby celów, jakie może spełniać jeden przedmiot, wpływa na osłabienie połączenia między tymi konstruktami w sieci, a w konsekwencji prowadzi do oszacowania jego mniejszej instrumentalności. Raportowane w artykule badanie (N=145) testuje model rozmywania w procesie spostrzegania instrumentalności osób. Wyniki sugerują, że osobę, która może posłużyć nam do realizacji wielu celów (tzw. złotą rączkę), oceniamy jako mniej kompetentną w porównaniu z osobą, która może spełnić tylko jeden cel (fachowiec jednego zawodu). Wyniki badania dyskutowane są w odniesieniu do marketingu politycznego oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników.
URL http://www.swps.pl/organizacje/psychologia-jakosci-zycia/psychologia-jakosci-zycia-2009-nr-2
File
kwiecien-psych-jak-zyc.jpg of 14-09-2015
1.04 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3848
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3848
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3916
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3916
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?