O charakterze prawnym decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym UE

Magdalena Fedorowicz , Andrzej Michór

Abstract

Analizowane decyzje ESA mają dwoisty charakter prawny. Z jednej strony podstawą prawną ich stosowania jest prawo UE, z drugiej strony obowiązywać mają w krajowym porządku prawnym z pierwszeństwem przed decyzjami krajowych organów władzy nadzorczej. Materialne skutki analizowanej decyzji powstawać więc będą praktycznie wyłącznie w krajowych porządkach prawnych. Stąd też skutki te- jak się wydaje- powinny zostać określone w krajowym ustawodawstwie w regulacjach proceduralnych.
Author Magdalena Fedorowicz (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Magdalena Fedorowicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Andrzej Michór
Andrzej Michór,,
-
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol2011, nr 11
Pages24-35
Publication size in sheets0
File
Magda-Fedorowicz1.JPG of 14-09-2015
1.47 MB
Magda-Fedorowicz2.JPG of 14-09-2015
1.49 MB
Magda-Fedorowicz3.JPG of 14-09-2015
1.87 MB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3919
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3919
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?