Polityka unijna względem mediów a integracja kulturalna

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

Media Policy and Cultural Integration in the European Union In European Union decisions on culture remain the responsibility of Member States. Nevertheless, politicians and officials of EU institutions are beginning to recognize the role of the European identity and culture in the process of the integration. Efforts are undertaken to explain Europeans the cultural values. There is idea to use the media (television, radio, press) as the one of the medium between the European culture and citizens. The Author of the article tries to answer the question whether the European Union in the media policy takes into account the creation of European identity and cultural integration.
Autor Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Tytuł czasopisma/seriiSpotkania Europejskie, ISSN 1689-6165, (0 pkt)
Rok wydania2010
Tomnr 3 (2K10)
Paginacja55-68
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimPolityka unijna względem mediów a integracja kulturalna W Unii Europejskiej decyzje dotyczące kultury pozostają nadal w kompetencjach państw członkowskich. Niemniej jednak politycy, jak i pracownicy instytucji unijnych, zaczynają dostrzegać rolę wspólnotowego poczucia tożsamości i kultury w procesie integracji europejskiej. Podejmowane są działania mające na celu przybliżenie wartości kulturalnych, uniwersalnych dla Europejczyków. Jednym ze środków wykorzystywanych do tego celu miałyby być media. Autorka w artykule próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Unia Europejska podejmując decyzje i działania w sprawie mediów uwzględnia te cele i przyczynia się do wykształcenia poczucia wspólnoty i integracji kulturalnej.
URL http://www.swps.pl/uczelnia-wroclaw/katedra-studiow-europejskich/spotkania-europejskie-2010
Plik
okladka.jpg z dnia 14-09-2015
44.38 KB
stron1.jpg z dnia 14-09-2015
187.24 KB
strona55.jpg z dnia 14-09-2015
198.87 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3971
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3971
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?