Polityka unijna względem mediów a integracja kulturalna

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

Media Policy and Cultural Integration in the European Union In European Union decisions on culture remain the responsibility of Member States. Nevertheless, politicians and officials of EU institutions are beginning to recognize the role of the European identity and culture in the process of the integration. Efforts are undertaken to explain Europeans the cultural values. There is idea to use the media (television, radio, press) as the one of the medium between the European culture and citizens. The Author of the article tries to answer the question whether the European Union in the media policy takes into account the creation of European identity and cultural integration.
Author Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesSpotkania Europejskie, ISSN 1689-6165, (0 pkt)
Issue year2010
Volnr 3 (2K10)
Pages55-68
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPolityka unijna względem mediów a integracja kulturalna W Unii Europejskiej decyzje dotyczące kultury pozostają nadal w kompetencjach państw członkowskich. Niemniej jednak politycy, jak i pracownicy instytucji unijnych, zaczynają dostrzegać rolę wspólnotowego poczucia tożsamości i kultury w procesie integracji europejskiej. Podejmowane są działania mające na celu przybliżenie wartości kulturalnych, uniwersalnych dla Europejczyków. Jednym ze środków wykorzystywanych do tego celu miałyby być media. Autorka w artykule próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Unia Europejska podejmując decyzje i działania w sprawie mediów uwzględnia te cele i przyczynia się do wykształcenia poczucia wspólnoty i integracji kulturalnej.
URL http://www.swps.pl/uczelnia-wroclaw/katedra-studiow-europejskich/spotkania-europejskie-2010
File
okladka.jpg of 14-09-2015
44.38 KB
stron1.jpg of 14-09-2015
187.24 KB
strona55.jpg of 14-09-2015
198.87 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3971
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3971
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?