„Odwilże” i restrykcje na uczelni wrocławskiej w latach 60. i 70. XX w.

Anna Sybilla Bidwell

Abstract

Periods of Moderate and Tight Restrictions in the Life of the Wrocław University in the Sixties and Seventies of the XX c.   The overall aim of his study is to discuss the problems historians working in Universities under the communist regime had to face. Probably the main challenge was the interwoven periods of tightening and loosening of restrictions. There were the changing relations with the censors office, problems with getting permission to go abroad to study in Archives and take part in conferences. Analyzing the influence under which the academics worked we obtain a better understanding of the reasons for decisions taken by them in relation to their scientific carrier. Notwithstanding this difficulties the non party academics, like professor Czapliński, struggled to have a say in both didactic and scientific life of the University, upholding at the same time their own high ethical standards. He considered himself responsible for the place Wrocław University had on the academic map of Poland, to which end he was as active as conditions allowed him. The study is based on the correspondence with two eminent polish historians professors Adam Kersten and Henryk Wereszycki confronted with the records in the Diary of professor W. Czapliński.
Author Anna Sybilla Bidwell (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Anna Sybilla Bidwell,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesśląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, ISSN 0037-7511, (C 10 pkt)
Issue year2010
VolLXV, z.4 .
Pages577 -596
Publication size in sheets0
Abstract in PolishAutorka omawia wpływ restrykcji typowych dla lat 60. i 70 na pracę historyków w Polsce. Specyfiką tego okresu było zaciskanie i luzowanie restrykcji narzucanych przez władze. Zmieniały się relacje z Urzędem Cenzora, wyjazdy naukowe zagranicę na konferencje i pracę w archiwach były okresowo dostępne. Analizując warunki w których pracowali naukowcy na Uniwersytetach lepiej rozumiemy ich decyzje odnośnie własnej kariery, czyli jakie tematy podejmowali a z jakich musieli rezygnować. Akademicy nie należący do partii, stawiali czoła nie byle wyzwaniu: walczyć o wpływ na naukowe i dydaktyczne życie Uniwersytetu, zachowując jednocześnie swoje etyczne standardy. Praca oparta jest na korespondencji wybitnych polskich historyków: Wł. Czaplińskim, Adamie Kerstenie, Henryku Wereszyckim.
File
AR-M236-20120102-103257.pdf of 14-09-2015
165.19 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4030
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4030
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?