O nieskuteczności prowokowania nieufności

Michał Parzuchowski

Abstract

Witkowski (2009, this issue) accomplished a successful hoax publishing an article in the popular science magazine "Charaktery" that reviewed a bogus therapy that readers found interesting and believable. This commentary approaches the debate from two standpoints: 1) hoax type of provocations should be addressed to a critical reader; 2) provoking readers' distrust does not help them choose an efficient therapy. The described provocation is discussed in relation to therapeutic choices by oncology patients.
Autor Michał Parzuchowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Michał Parzuchowski
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Rok wydania2008
Tom4 (9)
Paginacja362–365
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimKomentarz do artykułu Witkowskiego przedstawia dwie polemiczne tezy: 1) prowokacje powinny być adresowane do krytycznego czytelnika; 2) omawiana prowokacja nie polepsza możliwości pacjentów w wyborze skutecznej terapii. Prowokacja dyskutowana jest również w kontekście wyborów oddziaływań terapeutycznych podejmowanych przez pacjentów onkologicznych.
Plik
671-full.pdf z dnia 14-09-2015
114.13 KB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4036
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4036
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?