Social Capital built by Social Entrepreneurs and the specific Personality Traits that Facilitate the Process

Ryszard Praszkier , Andrzej Nowak , Agata Zabłocka-Bursa

Abstract

Social entrepreneurs are passionate, ethical individuals who introduce new approaches to solving challenging social issues. The hypothesis assumes that in pursuing their goals, social entrepreneurs apply specific methods leading to building social capital and, further, that they exhibit specific personality traits that help facilitate those methods. The building of social capital was studied by comparing methods used by social entrepreneurs and leading social activists. Moreover, seven personality traits deemed critical to building social capital were identified and their prevalence in society at large compared to their prevalence among leading social entrepreneurs and activists. The research reveals that the personality traits of social entrepreneurs and social activists differ significantly from those found in the general society in all seven categories, and that the traits of the social entrepreneurs differ significantly from the social activists’ in two of the seven. Both social entrepreneurs and social activists use methods that build social capital. However, social entrepreneurs tend to avoid all methods that do not lead to building social capital, whereas social activists use non-social-capital-building methods as well. Key words: social entrepreneurship, entrepreneurship, social change, social capital, Ashoka, social activists
Author Ryszard Praszkier
Ryszard Praszkier,,
-
, Andrzej Nowak
Andrzej Nowak,,
-
, Agata Zabłocka-Bursa (Wydział Psychologii)
Agata Zabłocka-Bursa,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2009
Vol4
No1-2(10)
Pages42-54
Publication size in sheets0.6
Keywords in English sociaI entrepreneurship, entrepreneurship, social change, social capital, Ashoka, social activists
Abstract in PolishPrzedsiębiorcy społeczni dzięki nowatorskiemu podejściu i dużej pasji odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu trudnych i palących problemów społecznych. W artykule stawiana jest hipoteza, że swoje cele osiągają poprzez budowanie kapitału społecznego, a ponadto – że posiadają specyficzne cechy osobowości, które to budowanie umożliwiają. Budowanie kapitału społecznego było badane w dwóch grupach: przedsiębiorców społecznych i działaczy społecznych, przy użyciu kwestionariusza porównującego preferowane metody pracy z grupami. Wyodrębniono także siedem cech osobowości istotnych dla budowania kapitału społecznego i porównano ich występowanie u przedsiębiorców społecznych i działaczy społecznych, a także w reprezentacyjnej próbie społeczeństwa polskiego. Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy społeczni oraz działacze społeczni różnią się od polskiej przeciętnej pod względem badanych siedmiu cech osobowości w sposób istotny, a ponadto, że pod względem dwóch z tych cech przedsiębiorcy społeczni różnią się od działaczy społecznych. Zarówno przedsiębiorcy, jak i działacze społeczni używają metod budujących kapitał społeczny, jednakże przedsiębiorcy społeczni unikają stosowania metod, które nie prowadzą do budowania kapitału społecznego w odróżnieniu od działaczy społecznych, którzy takich metod swobodnie używają. Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, kapitał społeczny, zmiana społeczna, Ashoka, działacze społeczni
Languageen angielski
File
social-capital-PsychSpol-2009.PDF of 14-09-2015
367.08 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4060
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4060
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7507
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7507
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?