Rola pozytywnych i negatywnych stanów afektywnych w procesie radzenia sobie ze stresem osób po zawale serca

Aleksandra Kroemeke

Abstract

The study was aimed at showing the mechanisms of how negative emotions and hope work, as well as coping strategies in reference to mental health after myocardial infarction. Subjects were 173 patients (mean age: 52,92±7,153 yrs) assessed a few days after first MI, then one and six months later. Negative emotions, coping strategies and depression were measured with the Polish version of PANAS, CISS-S and BDI respectively. Hope was assessed with Me and Disease Questionnaire. NE (time 1) promoted both problem- and emotion-oriented coping and both of them were mediators between NE and depression. Hope (time 2) constituted an independent variable for coping and indirectly – by limiting emotion-focused strategies – influenced a more positive mental health opinion.
Author Aleksandra Kroemeke (Wydział Psychologii)
Aleksandra Kroemeke,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (B 4 pkt)
Issue year2010
Vol9, 1
Pages1 - 19
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Celem badań było wskazanie mechanizmów działania emocji negatywnych i nadziei podczas transakcji stresowej. Testowano wpływ tych stanów afektywnych na liczbę objawów depresji poprzez strategie zaradcze. Badaniami objęto 173 osoby w wieku 27 – 67 lat (M = 52,92; SD = 7,153). Pomiaru zmiennych dokonano trzykrotnie: kilka dni po zawale serca, a następnie miesiąc i sześć miesięcy później. Zastosowano Kwestionariusz PANAS, Kwestionariusz Ja i Choroba, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS-S) oraz Inwentarz Objawów Depresyjnych Becka. Negatywne emocje (t1) motywowały do zadaniowych i zorientowanych na emocje form radzenia sobie ze stresem i poprzez te aktywności wpływały na liczbę objawów depresji. Nadzieja (t2) stanowiła predyktor instrumentalnego radzenia sobie oraz pośrednio – poprzez ograniczanie strategii zorientowanych na emocje – wpływała na lepszą ocenę zdrowia psychicznego.
Languagepl polski
File
pjz-s1.PDF of 14-09-2015
493.45 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4208
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4208
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?