Kwestionariusz Potrzeby Poznania - konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą

Paweł J. Matusz , Jakub Traczyk , Agata Gąsiorowska

Abstract

Four studies were conducted to create a Polish adaptation of the Need for Cognition Scale (Cacioppo i Petty, 1982) - a scale measuring need for cognition, defined as a tendency to engage in and enjoy effortful cognitive tasks. Kwestionariusz Potrzeby Poznania (KPP) was constructed as an experimental tool - designed to use in experimental studies to effectively control the need for cognition in a population in which its average level is elevated, i.e. in students. A single-factor structure was shown by confirmatory factorial analysis carried out on data from two different samples (Study 1b and 1c). Further studies confirmed the reliability (Study 2) and the validity of KPP. Specifically, students scored lower on KPP than academic workers. Moreover, there was a positive relation between need for cognition and openness, conscientiousness, and decisiveness. A negative relation with close-mindedness and no relation with social desirability were also observed (Study 3). Most importantly, Study 4 showed that the constructed scale is effective in predicting behaviour in an anagram solving task (average time spent solving the task), based on the KPP score.
Author Paweł J. Matusz
Paweł J. Matusz,,
-
, Jakub Traczyk (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Jakub Traczyk,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2011
Vol6(2)
Pages113–128
Publication size in sheets0
Abstract in PolishCelem poniższej serii badań było stworzenie polskiej adaptacji skali Need for Cognition Scale (Cacioppo i Petty, 1982) - narzędzia mierzącego potrzebę poznania (PP), rozumianą jako tendencję do angażowania się w wymagające poznawczo aktywności i czerpania z tego przyjemności. Kwestionariusz Potrzeby Poznania (KPP) został zbudowany jako narzędzie eksperymentalne - przeznaczone do użycia w badaniach do efektywnego kontrolowania poziomu PP w populacji o jej podwyższonym poziomie, tj. w populacji studentów. Istnienie jednoczynnikowej struktury KPP zostało potwierdzone poprzez analizę konfirmacyjną na dwóch próbach (Badanie 1b i 1c). Kolejne badania zweryfikowały rzetelność i trafność skali KPP. Wynik KPP charakteryzowała wysoka stabilność bezwzględną (Badanie 2). Studenci uzyskiwali w KPP niższe wyniki, niż pracownicy akademiccy. Ponadto, wykazano pozytywny związek między KPP a skalami Otwartości na doświadczenia, Sumienności i Zdecydowania; negatywny związek z skalą Zamkniętości umysłowej oraz brak związku z potrzebą aprobaty społecznej (Badanie 3). W Badaniu 4 wykazano efektywność otrzymanego narzędzia w przewidywaniu odmiennego zachowania podczas rozwiązywania zadania poznawczego (ogólny czas poświęcony rozwiązywaniu anagramów) u osób o różnym natężeniu PP. Słowa kluczowe: potrzeba poznania, motywacja epistemiczna, motywacja wewnętrzna
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/2011_2.php
File
psychspol-pdf.pdf of 14-09-2015
95.56 KB
Score (nominal)0
Citation count*20 (2021-02-28)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4210
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4210
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?