Zjawisko pozycjonowania w dialogowych teoriach osobowości

Bartosz Zalewski

Abstract

The article defines basic notions of dialogical theories, concentrating mostly on the phenomenon of positioning. It discusses narrative theories and Bachtin’s literary theory as the source of dialogical theories. It describes the nature of positioning and presents particular aspects of the phenomenon. It defines positioning as a process occurring between inner positions as well as between people. Moreover it presents such notions as I, dialogical self, I position, self and voice, showing different definitions and giving examples. It discusses in details various aspects of positioning, basin on theories of Hermans, Harre and Shotter. It presents practical conclusions of the theories.
Author Bartosz Zalewski (Wydział Psychologii)
Bartosz Zalewski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2004
Vol7, 2
Pages23-43
Publication size in sheets0
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishArtykuł definiuje pojęcie pozycjonowania w teoriach dialogowych. Podano przekrój różnych podejść dialogowych oraz różne wizje zjawiska pozycjonowania. Główna ideą, na której zasadza się pozycjonowanie, jest twierdzenie, że ludzie za pomocą sposobu mówienia mogą wywierać na siebie wpływ. Innym fundamentem teorii jest uznanie procesów wewnętrznych za odzwierciedlenie zewnętrznych zjawisk zachodzących w języku, zgodnie z tezą Wygotskiego o pierwotności mowy przed myśleniem. Podejście takie daje duże możliwości badania ukrytych procesów. Badając zjawiska językowe, zachodzące między ludźmi, możemy wnioskować o zjawiskach, dziejących się wewnątrz jednostki. Proponowane są sposoby, za pomocą których może zachodzić pozycjonowanie. Nakreślone zostały ważne pytania teoretyczne do dalszych rozważań wraz z propozycjami kierunków dalszych poszukiwań.
Languagepl polski
File
Zalewski-2004-Zjawisko-pozycjonowania-w-dialogowych-teoriach-osobowosci.pdf of 14-09-2015
36.79 KB
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4313
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4313
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?