Nadzieja podstawowa i wzrost potraumatyczny

Mariusz Zięba , Jowita Czarnecka-van Luijken , Małgorzata Wawrzyniak

Abstract

The paper concerns the concept of posttraumatic growth as positive consequences oI "seismic" events - highly challenging life circumslances that damage the previous psychological order of a man and shatter lundamental assumptions that constitute his model ol'the world as well as the sense and the value oI his lil.e. The result might be a new cognitive representation of the world and positive personal developmental changes. This article presents data from hvo studies, in which the lbcus was on analysis of basic hope and optimism relations, considering time passed by from the event, that all could inlluence a level ofposttraumatic growth. Results gained from these studies show the importance ol basic hope level as an intluential lactor foslering posttraumatic growth, appearing in consequence of experience of "seismic" event.
Autor Mariusz Zięba (Wydział Psychologii)
Mariusz Zięba
- Wydział Psychologii
, Jowita Czarnecka-van Luijken
Jowita Czarnecka-van Luijken
-
, Małgorzata Wawrzyniak (Wydział Psychologii)
Małgorzata Wawrzyniak
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Rok wydania2010
Tom49, 1
Paginacja109-121
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Streszczenie w języku polskimArtykuł prezentuje koncepcję wzrostu potraumatycznego jako pozytywnych konsekwencji wydarzeń wstrząsowych, czyli zdarzeń w wyniku których zburzony zostaje dotychczasowy ład i poruszone zostają podstawy fundamentalnych przekonań człowieka na temat otaczającej go rzeczywistości oraz sensu i wartości własnego życia. Rezultatem procesu wzrostu potraumatycznego może być budowa nowej reprezentacji poznawczej świata i pozytywne zmiany rozwojowe. W artykule zaprezentowano dwa badania, w których analizowano relacje między nadzieją podstawową i optymizmem, oraz czasem jaki upłynął od zdarzeń wstrząsowych, którymi były prowadzące do niepełnosprawności wypadki (Badanie 1) oraz zdarzenia związane z bezpośrednim zagrożeniem życia (Badanie 2), a poziomem wzrostu potraumatycznego. Uzyskano wyniki wskazujące na to, że ważnym czynnikiem, sprzyjającym doświadczaniu wzrostu potraumatycznego w rezultacie wydarzenia wstrząsowego, jest poziom nadziei podstawowej.
Językpl polski
Plik
nadzieja-i-wzrost.JPG z dnia 14-09-2015
652.36 KB
Zieba-Studia-Psychologiczne-t-49-2010-z-1-s-109-121.pdf z dnia 14-09-2015
220.51 KB
Punktacja (całkowita)9
Liczba cytowań*28 (2020-10-27)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4359
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4359
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7445
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7445
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?