Czy władza szczęście daje? Władza a nastrój, emocje i satysfakcja z życia

Anna Strużyńska-Kujałowicz

Abstract

Three studies are reported exploring power and well-being relation. The main aim was to analyze the influence of high versus low power positions on the emotional aspect of happiness (positive/negative affect and mood) and cognitive aspect of happiness (life satisfaction). The results of Experiment 1 showed that participants assigned to high power experienced more positive emotions than low power participants; and holding subordinate positions led more strongly to feeling negative emotions than holding high power positions. High power participants were also in a better mood than the low power participants (Experiments 2 and 3) that indicates influence of power on affective aspect of well-being. The power position had no influence on the past and present life evaluations but predictions of the future were more optimistic in the high power group than the low power participants (Experiment 2). Partial satisfaction analysis showed that after high power activation there is revealed a higher level of satisfaction connected to such kind of domain like country situation, food needs providing and housing conditions (Experiment 3).
Author Anna Strużyńska-Kujałowicz (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Anna Strużyńska-Kujałowicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPrzeglad Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association), ISSN 0048-5675, (C 10 pkt)
Issue year2010
Vol53, 2
Pages125-143
Publication size in sheets0
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki trzech badań dotyczących relacji między poziomem władzy a poczuciem szczęścia. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu władzy na emocjonalny wymiar szczęścia (pozytywny i negatywny afekt oraz nastrój) oraz poznawczą składową szczęścia - satysfakcję z życia. Wyniki badania 1 ilustrują, że osoby sprawujące władzę doświadczają bardziej pozytywnych emocji niż podwładni, a podleganie władzy prowadzi do silniejszego doświadczania emocji negatywnych niż sprawowanie władzy. Osoby sprawujące władzę odczuwają wyższy nastrój niż podporządkowani (badanie 2 i 3), co wskazuje na wpływ władzy na afektywny aspekt dobrostanu. W aspekcie poznawczego wymiaru szczęścia pozycja zajmowana w hierarchii nie wpływa na ocenę przeszłości i teraźniejszości, natomiast przewidywania odnośnie przyszłości w grupie osób o wyższym poczuciu władzy są bardziej optymistyczne niż osób o niższym poczuciu władzy (badanie 2). Analiza satysfakcji cząstkowych wskazuje, że po aktywizacji sprawowania władzy ujawnia się wyższy poziom zadowolenia z niektórych dziedzin życia jak sytuacja w kraju, zaspokojenie potrzeb żywnościowych czy warunków mieszkaniowych (badanie 3).
File
Struzynska-Kuja-owicz-Czy-w-adza-szczescie-daje-2010.bmp of 14-09-2015
2.39 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4404
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4404
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?