Władza, sukces i porażka a szacowanie własnych osiągnięć

Anna Strużyńska-Kujałowicz , Michał Kłosowski

Abstract

Three studies here presented concentrate on estimation of actual and future achievements after success or failure in relation to a difference in hierarchy. The results of Study 1 and 3 show that high power participants rate actual and future achievements more optimistic, and basically predict a better quality of life than low power participants. The results of Study 2 and 3 show that self-achievement evaluation of low power participants are more dependent on feedback compared to high power participants. The present studies show that possessing power leads to a more positive evaluation of one's own achievements and makes relating information important but only in the achievement estimation in any related domain. In high power group positive and negative feedback have no influence on achievement estimation in other domains, such as social status or quality of life.
Author Anna Strużyńska-Kujałowicz (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Anna Strużyńska-Kujałowicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Michał Kłosowski
Michał Kłosowski,,
-
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2010
Vol5, 4
Pages289-302
Publication size in sheets0
Abstract in PolishPrezentowane badania są poświęcone analizie różnic w ocenie własnych dokonań (aktualnych i przyszłych) w wyniku poniesienia porażki lub osiągnięcia sukcesu między osobami zajmującymi odmienne pozycje w hierarchii władzy. Wyniki Badań 1 i 3 pokazują, że osoby z grupy sprawujących władzę optymistyczniej szacują własne dotychczasowe i przyszłe dokonania, a także przewidują wyższą jakość swojego życia w przyszłości niż osoby z niższych szczebli w hierarchii. Uzyskane wyniki wskazują także, że osoby po aktywizacji podlegania władzy w większym stopniu niż osoby po aktywizacji sprawowania władzy uzależniają swoje opinie dotyczące własnych osiągnięć od napływających informacji. Prezentowane badania dowodzą, że władza przyczynia się do pozytywnego oceniania własnych dokonań, a informacje dotyczące własnych osiągnięć (sukcesu vs. porażki) są przez osoby posiadające władzą uwzględniane przy ocenianiu swoich możliwości jedynie w obrębie tej samej dziedziny, której dotyczy informacja (np. ten sam typ zadania). Natomiast informacja zwrotna nie ma wpływu na ich oszacowania dotyczące własnych dokonań w odmiennej domenie, jak pozycja społeczna czy jakość życia.
File
Struzynska-Kuja-owicz-K-osowski-2010-W-adza-sukces-i-porazka.pdf of 14-09-2015
33.82 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4406
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4406
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?