Przechowywanie informacji emocjonalnej w pamięci roboczej

Michał Olszanowski , Robert Balas

Abstract

Studies presented in the article examine the effect of emotional content on working memory performance. According to Cowan model of WM we hypothesized that emotional stimuli would have higher activation which should result with better and longer availability for the central executive system. We asked participants to perform a modified Sternberg task (1966) using faces displaying emotional expressions as stimuli. The data support general conclusion that emotional stimuli not only increase their recognition accuracy but also impair the recognition accuracy of stimuli appearing next in a row. The possible consequences for memorizing real life events are discussed.
Author Michał Olszanowski (Wydział Psychologii)
Michał Olszanowski,,
- Wydział Psychologii
, Robert Balas
Robert Balas,,
-
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 6 pkt)
Issue year2010
Vol48
No2
Pages19-29
Publication size in sheets0
Keywords in Polishpamięć robocza, emocje, uwaga
Abstract in PolishPrzedstawione w artykule badania dotyczą trwałości przechowywania informacji emocjonalnej w pamięci roboczej. W oparciu o model Cowana (2001) postawiono hipotezę, że bodźce emocjonalne mogą uzyskiwać wyższy poziom aktywacji, co przełoży się na większą i dłuższą dostępność ich reprezentacji dla zasobów Centralnego Systemu Wykonawczego. Badani wykonywali zmodyfikowane zadanie Sternberga (1966), w którym prezentuje się sekwencję bodźców a następnie pokazuje bodziec testowy, pytając czy pojawił się w zbiorze. Jako materiału użyto zdjęć z różnymi kategoriami mimicznej ekspresji emocji (radość, złość, strach, neutralna). Badania wykazały, że emocjonalność bodźca ma nie tylko wpływ na jego dostępność, ale również utrudnia krótkotrwałe przechowywanie bodźców następujących po nich. W dyskusji analizowane jest potencjalne znaczenie opisanych zależności dla długotrwałego zapamiętywania materiału.
Languagepl polski
File
studia.pdf of 14-09-2015
75.17 KB
Score (nominal)9
Citation count*1 (2020-09-20)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4556
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4556
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?