Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire; CERQ) - wyniki badań na polskiej próbie

Magdalena Marszał-Wiśniewska , Małgorzata Fajkowska

Abstract

Psychometric properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) – the results of the study on the Polish sample The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) by Garnefski, Kraaij and Spinhoven, is a self-report, multidimensional technique constructed in order to identify the cognitive emotion regulation strategies someone uses after having experienced the negative or traumatic events. The paper presents psychometric properties of the Polish experimental version of the CERQ. Results of the adaptation study (N=181) showed the satisfactory reliability of the Polish version of the CERQ (similar to the original questionnaire), and – as a part of construct validity – it revealed the expected relations between cognitive regulation strategies and temperamental, emotional and volitional properties. The analysis of the internal structure showed however, that the factorial structure of the Polish version of the CERQ deviates from the original one. This indicates that the further adaptation study is needed. At this stage of the adaptation process, the Polish experimental version of the CERQ might be recommended only for the scientific purposes.
Author Magdalena Marszał-Wiśniewska
Magdalena Marszał-Wiśniewska,,
-
, Małgorzata Fajkowska (Wydział Psychologii)
Małgorzata Fajkowska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2010
Vol49(1)
Pages19-39
Keywords in Polishregulacja emocji, poznawcze strategie regulacji emocji
Keywords in Englishemotion regulation, cognitive emotion regulation strategies
Abstract in PolishKwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire), autorstwa Garnefskiej, Kraaij i Spinhovena jest samoopisową, wielowymiarową techniką służącą do identyfikacji poznawczych strategii regulacji emocji, stosowanych podczas doświadczania negatywnych lub traumatycznych zdarzeń. Artykuł przedstawia charakterystykę psychometryczną polskiej, eksperymentalnej wersji kwestionariusza. Wyniki przeprowadzonych prac adaptacyjnych (N=181) wykazały zadowalającą i nie odbiegającą od oryginału rzetelność polskiej wersji kwestionariusza oraz w ramach trafności teoretycznej – zgodne z oczekiwaniami związki poznawczych strategii regulacji emocji z właściwościami temperamentalnymi, emocjonalnymi i wolicjonalnymi. Analiza struktury wewnętrznej (czynnikowej) polskiej wersji techniki ujawniła jednak jej odchylenia w stosunku do wersji oryginalnej. Wskazuje to na konieczność dalszych prac adaptacyjnych. Na obecnym etapie procesu adaptacyjnego kwestionariusz może być wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych.
URL https://www.researchgate.net/publication/259575181_Wlasciwosci_psychometryczne_Kwestionariusza_Poznawczej_Regulacji_Emocji_Cognitive_Emotion_Regulation_Questionnaire_CERQ_Wyniki_badan_na_polskiej_probie_Psychometic_properties_of_the_Cognitive_Emotion_
Languagepl polski
File
20130222111941.pdf of 14-09-2015
74.13 KB
scan0027.pdf of 14-09-2015
1.51 MB
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4563
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4563
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5474
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5474
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?