Informowanie czy komunikowanie się. Internet jako jeden ze środków dotarcia Unii Europejskiej do obywateli

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

INFORMATION OR COMMUNICATION. INTERNET AS THE WAY OF THE CONNECTION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND CITIZENS Problems with the adoption of the Treaty of Nice (2001) and the rejection by the societies of the Netherlands and France in a referendum of the Treaty establishing a Constitution for Europe (2004) caused that European Union began to see the need for an active information and communication policy. The Internet become one of the way the reaching out to the citizen. The Author in this paper attempts to answer the question: how European Union interact with citizens via the Internet? Is the EU using new technology to shape the relationship with citizens? Or maybe the internet is only used to transmit information?
Author Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesProblemy Humanistyki, (0 pkt)
Issue year2010
Volnr 18
Pages87-98
Publication size in sheets0
Abstract in Polish Kłopoty wokół przyjęcia Traktatu z Nicei (2001 rok) oraz odrzucenie przez obywateli Holandii i Francji w referendum Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (2004 rok) spowodowały, że zaczęto widzieć potrzebę prowadzenia aktywnej polityki informacyjnej i komunikowania się pracowników instytucji wspólnotowych ze społeczeństwem państw członkowskich. Jako jeden ze środków dotarcia do obywatela uznano Internet. W artykule próbuję odpowiedzieć na pytanie: jak zatem wygląda kontaktowanie się Unii Europejskiej z obywatelami poprzez internet? Czy Unia wykorzystując nowe technologie kształtuje relacje z obywatelami? A może internet służy jedynie do przekazywania informacji?
File
okladka.jpg of 14-09-2015
1.44 MB
1-strona.jpg of 14-09-2015
22.02 KB
spistresci.jpg of 14-09-2015
49.19 KB
artykul.jpg of 14-09-2015
42.66 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4709
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4709
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?