Przypadek i konieczność, czyli o powtarzalności makroewolucji w naturze, informatyce i kulturze

Wojciech Borkowski

Abstract

Purely random events and those emerging from deterministic processes running in the neighborhood or in the background are not an exclusive property of human individuals. In different time scales they concern the whole universe, and thus the evolution too. Many times in the history of life on earth a blind chance has decided about success or failure of huge groups of life forms. Entirely external events, such as orbit changes, changes of sun activity, cosmic collisions or even supernova explosions, together with more local events – continental drift with accompanying changes in oceanic currents – resulted in both the creation of evolutionary innovations and new taxonomic groups and in the extinction of taxa dominating over hundreds of millions of years. On the other hand, the main properties of macroevolution seem to be universal, which causes a certain degree of its repeatability. Therefore, in biological evolution a large number of cases of convergent evolution can be observed. Not only on the level of species, but also on the level of ecosystems and even above. Analogous effects are evident in artificial evolution: in genetic algorithms, as well as in evolutionary computer simulations. The odds are that cultural evolution behaves exactly in the same way – but to confirm this, numerous facts provided by archeology, history, ethnographical and cultural studies should be reinterpreted.
Author Wojciech Borkowski (Wydział Psychologii)
Wojciech Borkowski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesTeksty z ulicy, ISSN 2081-3961, (B 5 pkt)
Issue year2008
No12
Pages7-29
Abstract in PolishZdarzenia czysto przypadkowe oraz zdarzenia wynikające z toczących się gdzieś „obok” czy „pod spodem” procesów, na które nie mamy wpływu, nie są tylko właściwością ludzkiego życia. W różnych skalach czasu dotyczą właściwie całego Wszechświata, zatem także ewolucji. Wielokrotnie w historii życia na Ziemi przypadek decydował o sukcesie bądź przegranej wielkich grup organizmów. Zdarzenia całkowicie zewnętrzne, jak zmiany orbity, zmiany aktywności Słońca, uderzenia wielkich meteorytów czy wybuchy supernowych, a także bardziej lokalne, jak dryf kontynentów wraz ze sprzężonymi z nim zmianami w układzie prądów morskich, przyczyniały się zarówno do powstawania ewolucyjnych innowacji i nowych grup taksonomicznych, jak i do ostatecznej zagłady taksonów panujących przez setki milionów lat. Z drugiej strony, główne właściwości makroewolucji wydają się uniwersalne i prowadzą do jej pewnej powtarzalności. Dlatego w ewolucji biologicznej obserwujemy liczne przypadki konwergencji i to nie tylko na poziomie gatunków, ale także całych ekosystemów, nawet szerszych jednostek. Analogiczne efekty można obserwować w ewolucji sztucznej – działaniu algorytmów genetycznych i symulacjach komputerowych. Wiele wskazuje też na to, że ewolucja kulturowa zachowuje się dokładnie w ten sam sposób – aby to potwierdzić, trzeba jedynie zreinterpretować fakty rejestrowane przez archeologię, historię, etnografię czy kulturoznawstwo.
URL http://www.memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm12_Borkowski.pdf
Languagepl polski
File
nr12-okladka.pdf of 14-09-2015
187.97 KB
zm12-spis.pdf of 14-09-2015
21.15 KB
nr12-BorkowskiCalosc.pdf of 14-09-2015
1.38 MB
Zeszyt12.jpg of 14-09-2015
9.09 KB
Zeszyt12spis.jpg of 14-09-2015
1.55 MB
Zeszyt12strona.jpg of 14-09-2015
572.87 KB
Zeszyt12autorstwo50proc.jpg of 14-09-2015
656.34 KB
Score (nominal)1
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4815
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4815
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?